Flere børn og unge skal møde kunst og kultur

Kulturminister Mette Bock præsenterer på Kulturmødet på Mors i dag to nye initiativer, der skal få flere børn til at møde kunst og kultur. Initiativerne fokuserer på de mindste børn i dagtilbuddene samt børn og unge, der vokser op i socialt udsatte boligområder. 10,25 mio. kr. afsættes til indsatserne.

Kulturminister Mette Bock siger:

”Alle børn og unge - uanset social og kulturel baggrund - skal møde kunsten og kulturen i deres hverdag som en vigtig del af deres kulturelle og demokratiske dannelse og personlige udvikling. Mødet med kunst og kultur er afgørende for det stærke demokratiske samfundsfundament, som støbes i barndommen.”

Kulturministeren lancerer nu to nye indsatsområder på børne- ungeområdet:

1. En tidlig kulturstart:

I vuggestuerne og børnehaverne skal flere helt små børn få positive oplevelser med kunst og kultur. Indsatsen skal hæve det kulturelle videns- og kompetenceniveau hos de pædagoger, som tager sig af de helt små børn i dagtilbuddene, så pædagogerne kan give børnene flere og bedre oplevelser med kunst og kultur. Konkret sætter initiativet ind ved at understøtte samarbejdet mellem pædagoguddannelser og kulturinstitutioner. Desuden vil kommunerne kunne søge støtte til konkrete samarbejder mellem dagtilbud, kulturinstitutioner, uddannelsesinstitutioner og civilsamfund. Der er afsat 6,25 mio. kr. til indsatsen.

2. Kunst og kultur som brobygning i udsatte boligområder:

Flere børn og unge fra landets parallelsamfund skal have mulighed for at møde og engagere sig i kunst og kultur. Kunst og kultur skal også kunne bidrage til at åbne dørene til parallelsamfundene. 

Konkret støtter initiativet nye samarbejder mellem lokale civile, boligsociale og kulturinstitutionelle aktører om kunst- og kulturtilbud for børn og unge i de udsatte områder. Der er afsat 4 mio. kr. til indsatsen.

Baggrund

I alt afsætter kulturminister Mette Bock 10,25 millioner kr. til de to nye initiativer på børne- ungeområdet. Udover de to nye initiativer har kulturministeren tidligere på året iværksat det tværministerielle pilotprojekt Kend dit land, hvor skolebørn tager på minidannelsesrejser rundt i Danmark, samt en talentstrategi for kunstarterne, der begge indgår i en samlet indsats på børne- ungeområdet.

 

 

Initiativerne supplerer i øvrigt regeringens forslag på den kommende finanslov (perioden 2019-2022) om at afsætte 20 mio. kr. til kunst og kulturprojekter i socialt udsatte boligområder, og 72,9 mio. kr. til ’Kend dit land’. Se regeringens finanslovsforslag.

Yderligere oplysninger

 

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16