Flere højskoler får nu mulighed for at tilbyde kurser til seniorer

Kulturministerens forslag om at ændre højskolelovens vilkår for seniorhøjskoler er vedtaget i Folketinget. Ministeren sender nu tre seniorhøjskoletilladelser i udbud, og både nye og eksisterende højskoler kan byde ind på muligheden for at blive godkendt som tilskudsberettiget seniorhøjskole, der kun tilbyder korte højskolekurser.

Kulturminister Mette Bock siger:

“Jeg er meget tilfreds med, at ændringen af højskolelovens vilkår for seniorhøjskoler nu er vedtaget i Folketinget med bred opbakning. Det er vigtigt, at vi fra politisk hold kan hjælpe med at sikre gode tilbud til den voksende gruppe af seniorer i Danmark. Og jeg ser frem til, at der i de kommende år kan komme nye seniorhøjskoler rundt omkring i hele Danmark, der kan give kvalitetstilbud til denne gruppe af borgere".

 

Ændringen af højskoleloven blev vedtaget i Folketinget den 29. november med støtte fra samtlige partier. Der kan ansøges om tilladelserne fra den 1. januar 2019 frem til 1. maj. 2019, hvorefter det meldes ud i februar 2020, hvilke skoler, der får tildelt en tilladelse til at drive seniorhøjskole. Det forventes, at de nye seniorhøjskoler vil kunne udbyde tilskudsberettigede kurser for seniorer fra august 2020.

 

Yderligere oplysninger vedrørende ansøgning, procedure m.v. kan indhentes ved at rette henvendelse til Kulturministeriets pressetelefon.

Baggrund for ændringen af højskoleloven

Der er et stigende antal seniorer i Danmark. Alene i løbet af de næste 10 år forventes det, at antallet af seniorer vil stige med mere end 250.000. Udviklingen vil fremadrettet skabe en øget efterspørgsel efter tilbud til denne stadigt større gruppe af borgere. Ændringen af højskoleloven og udbuddet af de tre seniorhøjskoletilladelser skal sikre, at flere seniorer får mulighed for at få glæde af et højskoleophold.

Yderligere oplysninger

 

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16