FLERE KVINDER I IDRÆTTENS TOPLEDELSER

I Danmark er ca. 40 % af de aktive idrætsudøvere kvinder og piger. Men langt størstedelen af beslutningstagerne i idrætsverdenen er mænd. Sådan har det traditionelt været.

Ligestillingen i det øvrige samfund er desværre ikke fulgt med i idrættens verden. Ved det nyligt overståede IOC-møde her i København var der f.eks. bemærkelsesværdigt få kvinder til stede.
 
Dansk Firmaidrætsforbund (DFIF) er et eksempel på, at det ved en målrettet indsats kan lykkes at gennemføre ligestilling. DFIF vedtog i 2007 handlingsplanen ”Kvinder på toppen i DFIF” og har i dag en bestyrelse bestående af tre kvinder og to mænd.
 
Men i toppen af landets største idrætsorganisationer, DIF og DGI, udgør kvinderne kun 20 %. Det er et problem, mener kulturminister Carina Christensen. Derfor afholdes der den 19. oktober et møde med det formål at drøfte udfordringer og løsninger for at få ligestilling i idrættens ledelser. På mødet vil kvinder fra idrættens verden samt kvinder fra andre områder, som har gjort en indsats for ligestilling, herunder i erhvervslivet, samt formændene for idrætsorganisationerne debattere og inspirere til nye handlemuligheder.
 
Kulturminister Carina Christensen siger:
"Det gælder i politik såvel som i idræts- og erhvervslivet, at beslutninger truffet på et repræsentativt grundlag giver større sandsynlighed for succes, end beslutninger truffet udelukkende af det ene køn. Idræt spiller en væsentlig rolle i velfærdssamfundet. Derfor er det vigtigt for demokratiet og de politiske løsninger i idrætslivet, at der er ligestilling i alle idrættens ledelsesorganer.
 
Jeg ser frem til et inspirerende møde, hvor vi kan drøfte strategier, der på sigt vil gøre, at der er betydeligt flere kvinder i idrættens topledelser."
 
Yderligere oplysninger:
Pressechef Martin Skovmand, Kulturministeriet, tlf.: 33 92 35 98
Kontorchef Bente Skovgaard Kristensen, Kulturministeriet, tlf.: 33 92 35 68