FLERE MISFORSTÅELSER OMKRING RAPPORT FRA KPMG

Kulturministeriet har fundet en alvorlig misforståelse omkring KPMGs rapport.

Denne gang drejer det sig om beregningerne af Tips- og Lotto-midlerne, som revisionsfirmaet heller ikke fortolker korrekt. KPMG henviser til, at Folketinget i 2003 vedtog en ændring af fordelingsnøglen for tipsoverskuddet og skriver, at det betød, at ”der sker et fald i andelen af midler anvendt til alment kulturelle formål fra 28,8% til 25,5 % i 2004.” Det er imidlertid forkert. Ændringen af fordelingsnøglen berører grundlæggende ikke de midler, der bliver givet til almene kulturelle formål.
 
Ændringen af fordelingsnøglen betyder blot, at Hestesportens Finansieringsfond får en selvstændig del af tipsoverskuddet og ikke længere finansieres af Kulturministeriets overskud til almene formål.
 
Desuden medfører ændringen af fordelingsnøglen for tipsmidlerne i øvrigt, at det slet ikke giver regnskabsmæssig mening at sammenligne de to fordelingsprocenter på den måde, som KPMG gør.
 
I faste priser har Kulturministeriets pulje til almene kulturformål korrigeret for bevillinger til hestesporten udviklet sig således siden 2001:

 

(mio.kr) 2006-niveau 2001/2 2002/3 2003/4 2004/5 2005/6 2006/7
Til almene kulturformål 279,8 274,7 267,8 288,5 298,4 304,7

Kulturminister Brian Mikkelsen udtaler:

”Denne sag er ved at udvikle sig til en farce. Det må efterhånden være tydeligt for enhver, at KPMG ikke gjorde sit hjemmearbejde godt nok, før rapporten blev skrevet. Jeg hilser enhver debat om udviklingen i kulturbudgetterne velkommen. Det er en vigtig og interessant debat, som jeg gerne deltager i. Ministeriet har fremlagt alle de relevante tal på vores hjemmeside og svarer gerne på spørgsmål. Men denne rapport fra KPMG er så fuld af fejl, mangler og forglemmelser, at den ikke kan bruges til noget som helst. Jeg er dybt forundret over, at en revisionsfirma som KPMG vil lægge navn til et så tendentiøst stykke arbejde.”

Kulturministeriet har tidligere påvist flere andre fejl i KPMGs rapport, nemlig at:

     

  • KPMG regner 220,8 millioner kroner forkert, fordi firmaet benytter en forkert beregningsmodel for prisudviklingen,
  • KPMG undervurderer indtægten til Kulturministeriet med 76,5 millioner kroner i forbindelse med salg af radio-kanalerne,
  • KPMG glemmer at regne 120 millioner kroner til dansk film med,
  • KPMG glemmer at regne effekten af de gennemførte skattefradragsordninger med.

Sagen er, at ifølge de årlige finanslove er Kulturministeriets budget i faste priser steget med 45 millioner kroner siden 2001. Ministeriet har netop offentliggjort en oversigt over budgetudviklingen på kulturområdet. Hent oversigten (pdf). 
 
Kulturministeriet genfremsætter i øvrigt sit tilbud om at invitere KPMG til et møde i ministeriet, hvis KPMG vil have et kursus i, hvordan man aflæser og beregner statslige budgetter.

Yderligere oplysninger:

Afdelingschef Steen Kyed, tlf: 3392 9821
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf: 3392 3598