Flere og bedre magasiner til Nationalmuseet og forbedret brandsikring på Statens Museum for Kunst og Louisiana.

Regeringen har besluttet at fremrykke 110 mio. kr. til anlægsprojekter på Statens Museum for Kunst, Louisiana og Nationalmuseet.

Der afsættes i alt 40 mio. kr. i 2004 og 2005 til brandsikring på Statens Museum for Kunst, 30 mio. kr. i 2004 til brandsikring på Louisiana og 40 mio. kr. i 2004 og 2005 til forbedring af Nationalmuseets magasinforhold. Det er de initiativer på kulturområdet, der fremgår af regeringens plan "Flere i beskæftigelse – lavere ledighed", som regeringen har præsenteret i dag.

Kulturminister Brian Mikkelsen udtaler:

"Regeringen har med den nye beskæftigelsespakke taget et ansvarligt skridt til at skabe flere arbejdspladser. Vi kan se et spirende økonomisk opsving foran os og har besluttet at hjælpe det på vej med en række initiativer, blandt andet ved at fremrykke nogle offentlige anlægsinvesteringer på kulturområdet. Jeg er utrolig glad for, at vi er i en situation, hvor Danmarks økonomi er så sund, at vi kan hjælpe en højkonjunktur på vej, og at vi som en del af denne indsats samtidig kan give endnu bedre rammer for sikringen og bevaringen af den nationale kulturarv på tre af vores vigtigste kulturinstitutioner.

Louisiana er i gang med et omfattende moderniseringsprojekt til en samlet pris på 180-190 mio. kr., og en række private fonde har sikret, at en stor del af finansieringen er på plads. Regeringen har derfor ekstraordinært besluttet at indgå i et offentligt/privat finansieringssamarbejde og bidrage med midler til brandsikring af museet. Regeringen har i denne beslutning lagt vægt på, at Louisiana er et helt exceptionelt kunstmuseum af så høj international standard, at det er af national interesse, at Louisiana også fremover kan tiltrække værker fra de bedste udenlandske samlinger til museets udstillinger.

Statens Museum for Kunst rummer dette lands største og mest uvurderlige kunstskat. Regeringen vedkender sig sit ansvar for en optimal sikring af disse nationale værdier. Derfor har regeringen besluttet yderligere at forbedre brandsikringen på Statens Museum for Kunst, så den lever op til den højeste internationale standard.

Nationalmuseets genstande skal opbevares under optimale forhold, da det er en kernemålsætning for regeringen at bevare kulturarven til glæde for de kommende generationer. Derfor har regeringen besluttet at fremskynde etableringen af yderligere tidssvarende magasiner til Nationalmuseets enestående samlinger.

Med disse tre overordentlige vigtige initiativer synes jeg, at regeringen gør sit til, at vi også i fremtiden kan få enestående oplevelser og unik indsigt i kunstens mange udtryk og i vores nationale kulturarv."

Yderligere oplysninger:

Kulturminister Brian Mikkelsen via pressechef Martin Østergaard-Nielsen
Tlf.: 33 92 35 98 / 24 69 64 35