Flere penge til provinsens teatre

Kulturministeren ændrer fordelingen af statens tilskud til små storbyteatre.

Kulturminister Bertel Haarder siger:

”Fordelingen af statens tilskud til små storbyteatre er i dag skæv mellem hovedstad og provins. Derfor har jeg besluttet at sætte en omfordeling i gang fra 2017 og indfase den frem til 2024. Omfordelingen vil flytte statslige tilskudsmidler fra København til provinsens storbyer. Det synes jeg giver god mening, fordi det medvirker til at udjævne forskellen mellem hovedstad og provins.”

Statens tilskud til de små storbyteatre er vokset fast i et mønster, som bygger på den måde kommunerne støttede deres små storbyteatre på for mange år siden og en for stor andel af det samlede tilskud tilfalder hovedstadens kommuner. 

Fra 2017 ændrer Kulturministeriet fordelingen af sin støtte til de små storbyteatre. Ændringen vil kunne ses første gang i 2018 og slå gradvist igennem frem til 2024. 

Der flyttes tilskudskroner fra København til Aalborg og Odense, mens tilskuddene til de små storbyteatre i Aarhus og på Frederiksberg forbliver uændrede. Ændringen påvirker ikke den samlede størrelse af statens tilskud til små storbyteatre.

Se ændringerne i tabel (pdf) 

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16