Flere seniorer skal have mulighed for at gå på højskole

Kulturministeren vil skabe bedre vilkår for, at endnu flere seniorer kan få glæde af at gå på højskole i Danmark. Nyt initiativ skal give flere højskoler mulighed for kun at tilbyde korte kurser.

Kulturminister Mette Bock siger:

”Det fleste har enten selv gået på højskole – og ellers kender de nogle, der har. Og det er der en god grund til. Højskolerne er nemlig en fantaktisk ramme til at bringe folk sammen om sociale, kreative og fysiske aktiviteter. Alt imens man bliver klogere sammen. Det kommer både den enkelte borger og samfundet til gavn. Derfor er det også vigtigt, at alle borgere i Danmark, uanset alder og økonomisk formåen, har mulighed for at få glæde af et højskoleophold. Netop derfor vil jeg tage initiativ til, at højskoleloven ændres, så de stadigt flere seniorer i Danmark får mulighed for at tilmelde sig korte kurser på udvalgte skoler. Målet er, at vi fremover får op til fem højskoler i Danmark, der målrettet kan udbyde korte kurser til seniorer. 

Fakta om kulturministerens initiativ

Der er et stigende antal seniorer i Danmark. Alene i løbet af de næste 10 år, forventes det, at antallet af seniorer vil stige med mere end 250.000. Denne udvikling vil fremadrettet skabe en øget efterspørgsel efter tilbud til denne stadigt større gruppe af borgere. Kulturministerens nye initiativ skal sikre, at flere seniorer får mulighed for at få glæde af et højskoleophold. 

Konkret skal der foretages en justering af højskoleloven, som giver mulighed for, at der kan tildeles tre nye højskolegodkendelser, hvor der dispenseres fra højskolelovens krav om udbud af lange kurser. Formålet er, at disse dispensationer vil motivere flere initiativtagere til søge om godkendelse af højskoler med fokus på seniorer til at supplere de to seniorhøjskoler, som findes i dag. 

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16