Flere unge går på museum

Unge mellem 14 og 29 år bruger i dag flittigere landets museer, end de gjorde for seks år siden. 33 % flere unge har i 2014 besøgt et museum, end tilfældet var i 2009. Det viser Kulturstyrelsens årlige brugerundersøgelse af de danske museer.

Kulturminister Marianne Jelved siger:
"De unge vil gerne møde kunst og kultur, og det er godt at se, at museerne formår at tiltrække og inddrage de unge. Det kan være det, der får endnu flere unge på museum. Som led i Kulturministeriets børne- og ungestrategi har ministeriet derfor også lanceret et pilotprojekt, hvor en række museer og kulturinstitutioner inddrager de unge i udviklingen af formidling til netop deres aldersgruppe."

Det er især de naturhistoriske museer, der har formået at tiltrække de unge brugere. De har haft en fremgang i antallet af unge fra 13 % i 2009 til 20 % i 2014. På både de kulturhistoriske museer og kunstmuseerne er andelen af unge steget fra 12 % til 16 %, og er hermed udtryk for den generelle udvikling på museumsområdet. Kulturstyrelsen har siden 2009 støttet 200 formidlingsprojekter på museerne, som inddrager unge.

Det gælder for alle aldersgrupper, at museerne er noget, man besøger i fællesskab med andre. Hele 93 % af brugerne går på museum i selskab med f.eks. venner, familie, kollegaer eller medstuderende.

Brugerundersøgelsen viser også, at der blandt både danske og internationale besøgende er en høj grad af tilfredshed med museerne. De danske brugere vurderer på en skala fra 1 til 10 museumsbesøget til 8,49, mens tallet for udenlandske besøgende er 8,44. For begge grupper er det en fremgang i forhold til, da undersøgelsen blev lavet første gang.

Om undersøgelsen
203 museer og kulturinstitutioner har leveret data til den nationale brugerundersøgelse, som Kulturstyrelsen har publiceret årligt siden 2009. Rapporten er baseret på data fra den landsdækkende spørgeskemaundersøgelse med 52.033 respondenter. Den nationale brugerundersøgelse giver en mulighed for at følge udviklingstendenser på museumsområdet over tid.

Hent og læs undersøgelsen på Kulturstyrelsens hjemmeside

Yderligere oplysninger
Kulturministeriets pressetelefon, tlf.: 22 76 51 16