Første fælles vision for scenekunsten

Kulturminister Marianne Jelved og en bredt sammensat kreds af aktører fra scenekunstmiljøet lancerer en fælles vision for udviklingen af scenekunstområdet. Det er første gang, der er lavet en sådan fælles vision for scenekunsten.

Kulturminister Marianne Jelved siger:

”Der er grundlæggende to måder at drive kulturpolitik på. Enten sidder man i ministeriet og dikterer det hele, eller også skaber man rammerne, så det kunstneriske miljø kan udvikle sig. Med visionen for scenekunsten viser miljøet, at man er klar til at stå sammen om at udvikle scenekunsten i fællesskab. Der er enighed om retning og prioritering af udfordringen. Der har været en åben og ærlig dialog, og jeg er stolt af, at jeg sammen med scenekunstmiljøet i dag præsenterer en fælles vision for, hvordan man tager hånd om nogle af de udfordringer, miljøet står overfor. Det har kun været muligt, fordi alle parter har været indstillet på at nå til et resultat, der er til gavn for scenekunsten og dermed for alle os andre”. 

Med visionspapiret i hånden sætter scenekunstmiljøet ind på tre områder: 

1. Arbejdet med publikumsudvikling

2. Internationalisering af scenekunstområder

3. Samarbejde på tværs af scenekunstens aktører

Desuden oprettes et Videncenter for scenekunst. Videnscentret kommer til at beskæftige sig med indsamling og videreformidling af viden om særligt publikumsudvikling og internationalisering af scenekunsten, men kan også tage andre emner op, som der måtte være behov for at få belyst nærmere.  

Videnscenteret skal også agere sparringspartner for scenekunstaktørerne og være bindeled mellem branchens forskellige aktører og i forhold til tilskudsydere i kommuner og stat. Visionspapiret er resultatet af arbejdet med Scenekunstdialog 2015. Dialogen blev sat i gang med en stor konference om udvikling af scenekunsten i Danmark, som blev planlagt og afviklet i tæt samarbejde med områdets aktører. 

Læs visionspapiret for udviklingen af scenekunsten i Danmark 

Se hvem der indgik i dialogkredsen

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16