Fokusgruppen for Provinspuljen mødes i Århus

Fokusgruppen for Provinspuljen afholder den 1. september 2004 et dialogmøde med en kreds af indbudte repræsentanter for erhvervsliv, kunstens og kulturens verden, institutioner, myndigheder samt amts- og kommunalpolitikere fra Vejle Amt og Århus Amt.

På dialogmødet skal det bl.a. drøftes, hvordan man i højere grad – f.eks. via samspil mellem kultur og erhverv – kan synliggøre og styrke kulturelle initiativer i hele landet. Endvidere er det hensigten at drøfte kulturpolitikkens rolle i forbindelse med regional udvikling.
 
Fokusgruppen er nedsat af kulturministeren til at give forslag til mulige strategier for, hvordan Kulturministeriets Provinspulje kan anvendes til at videreudvikle og højne kvaliteten af kulturlivet yderligere over hele landet. Gruppen består af redaktør Karsten Madsen (formand); tidl.direktør Axel Carlsen, direktør, tidl. minister Ole Vig Jensen, Dansk Oplysnings Forbund; borgmester Eva Nejstgaard, Allerød Kommune; rådmand Poul B. Skou; Århus Kommune og borgmester Lis Tribler, Slagelse Kommune.
 
Mødet finder sted fra kl. 10.30 – 14.00 på Grankafé i Århus, hvor deltagerne på baggrund af to korte oplæg vil diskutere over temaerne ”Kultur som varemærke – samspil mellem kultur og erhverv” og ”Kulturpolitik som erhvervsudvikling - kultursatsningers afledte effekter”. Oplægsholdere er kulturdirektør Hanne Damgård, Horsens Kommune, og kulturudvalgsformand Dan Nielsen, Kolding Kommune.
 
Mødet er ikke åbent for pressen.
 
Flere oplysninger kan fås ved henvendelse til Fokusgruppens formand Karsten Madsen, tlf. 20 16 39 20.