Fokusgruppen for Provinspuljen mødes i Ribe

Fokusgruppen for Provinspuljen afholder den 17. maj 2004 et dialogmøde med en kreds af indbudte repræsentanter for erhvervsliv, kunstens og kulturens verden, myndigheder samt amts- og kommunalpolitikere fra Sønderjyllands Amt og Ribe Amt.

Formålet med dialogmødet er med udgangspunkt i bl.a. regionernes problemstillinger og erfaringer at drøfte, hvordan man i højere omfang – f.eks. via samspil mellem kultur og erhverv – kan synliggøre og styrke kulturelle initiativer i hele landet og bidrage til regional udvikling.

Fokusgruppen er nedsat af kulturministeren til at give forslag til mulige strategier for, hvordan Kulturministeriets Provinspulje kan anvendes til at videreudvikle og højne kvaliteten af kulturlivet yderligere over hele landet. Gruppen består af redaktør Karsten Madsen (formand); direktør Axel Carlsen, Ecco Sko; direktør, tidl. minister Ole Vig Jensen, Dansk Oplysnings Forbund; borgmester Eva Nejstgaard, Allerød Kommune; rådmand Poul B. Skou; Århus Kommune og borgmester Lis Tribler, Slagelse Kommune.

Mødet finder sted fra kl. 10.30 – 14.00 på Det Gamle Rådhus i Ribe, hvor der diskuteres på baggrund af to korte oplæg over temaerne "Samspil mellem erhverv, kultur og regional udvikling" og "Samspil mellem kulturinvesteringer, uddannelse og imageopbygning". Oplægsholdere er kontorchef Henning Nørbæk, Horsens Kommune og kulturudvalgsformand Knud Jager Andersen, Esbjerg Kommune.

Mødet er ikke åbent for pressen.

Flere oplysninger kan fås ved henvendelse til Fokusgruppens formand Karsten Madsen, tlf. 20 16 39 20.