Folkeoplysningsloven strammes op pr. 1. januar 2017

Folketinget har i dag vedtaget en ny lov, som skal hindre, at foreninger, som modarbejder eller underminerer demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder kan modtage offentlig støtte.

Fra den 1. januar 2017 vil en række ændringer i folkeoplysningsloven og ligningsloven sikre, at der fremover ikke kan ydes støtte til foreninger, der modarbejder eller underminerer de grundelementer i vores samfund, som loven netop har til formål at understøtte.

Betingelserne til foreninger, der søger om støtte til folkeoplysende aktiviteter, strammes op, ligesom kommunerne heller ikke på et andet grundlag – herunder kommunalfuldmagtsreglerne – kan yde støtte til foreninger, som modarbejder og underminerer demokrati m.v.

Endvidere indskærpes og styrkes kommunernes tilsynspligt, ligesom kommunerne skal offentliggøre foreningernes regnskab for tilskud efter loven og en fortegnelse over de foreninger, som henholdsvis modtager støtte eller får afslag på støtte efter folkeoplysningsloven.

Loven træder i kraft d. 1. januar 2017.

Yderligere information

Kulturministeriets pressetelefon 22 76 51 16