Folkeoplysningsloven strammes op

Regeringen og S, DF, SF og K er enige om at ændre folkeoplysningsloven, så det i fremtiden ikke er muligt at yde offentlig støtte eller låne/leje lokaler ud til foreninger, der underminerer demokratiet og de grundlæggende friheds- og menneskerettigheder i Danmark. Samtidig indskærpes det kommunale tilsyn med foreningerne.

Som et led i regeringens ambitioner om at dæmme op for ekstremistiske religiøse forkyndere i Danmark har kirke- og kulturminister Bertel Haarder i dag præsenteret to konkrete delaftaler, som skal indgå i en samlet pakke, der forventes klar til efteråret. 

Folkeoplysningsloven vil blive ændret på en række områder: Tilskudskravene til foreninger, der modtager kommunal støtte eller får stillet lokaler til rådighed, strammes op, kommunernes tilsyn indskærpes, og der indføres et krav om, at kommunerne skal offentliggøre lister over, hvilke foreninger der er blevet tildelt støtte, og hvilke der har fået afslag. 

Kirke- og kulturminister Bertel Haarder siger:

"Regeringen vil ikke være til grin for egne penge. Med ændringerne i folkeoplysningsloven sikrer vi os, at kommunerne i fremtiden ikke kan komme i en situation, hvor de bliver tvunget til at udbetale folkeoplysningsmidler eller låne eller leje lokaler ud til foreninger, der arbejder aktivt for at afskaffe vores demokrati. Samtidig vil vi indskærpe kommunernes tilsyn med de foreninger, der modtager støtte. Det skal være slut med religiøse forkyndere, der prædiker had på statens regning."

Bertel Haarder understreger, at lovforslaget ikke vil forbyde specifikke foreninger: 

"De borgere, som måtte have lyst til at forene eller ytre sig om kontroversielle spørgsmål og gå imod ligestilling, demokrati og menneskerettigheder, skal fortsat have mulighed for det. Regeringen vil bare ikke være med til at finansiere det." 

Foruden ændringerne i folkeoplysningsloven er regeringen og S, DF, LA, SF og K blevet enige om en opstramning af kommunernes mulighed for at yde tilskud og udleje/udlåne lokaler efter kommunalfuldmagtsreglerne. 

Læs mere om ændringerne i denne PDF om folkeoplysningsloven og kommunalfuldmagtsreglerne

Læs mere om den samlede aftale på Kirkeministeriets hjemmeside

Yderligere oplysninger

Kulturministeriet pressetelefon, tlf.: 22 76 51 16