Forandring og nytænkning på vej på danske folkebiblioteker

Landet over kan en lang række folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre se frem til at modtage i alt 13 millioner kroner. Pengene skal styrke kulturformidlingen og folkeoplysningen lokalt, og behovet for nytænkning, omstilling og forandring skal undersøges.

Biblioteker over hele landet skal i gang med nye projekter. Foto: Billede: Tue G. Christensen

Biblioteker over hele landet skal i gang med nye projekter. Foto: Billede: Tue G. Christensen

Danskere i alle aldre skal kunne nyde godt af bedre kulturformidling og folkeoplysning. Derfor får 42 projekter geografisk fordelt over hele Danmark i år sammenlagt 13 mio. kr. fra Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre til at sætte gang i nye formidlingstiltag.

Kulturminister Mette Bock siger:

”Det er en mærkesag for mig, at både børn, unge og ældre har god adgang til folkeoplysning og kulturelle tilbud, hvad enten man bor i Nordjylland, Sydjylland eller øst for Lillebælt. I år får 42 meget forskelligartede projekter sammenlagt 13 millioner kroner, der vil gøre en stor forskel for borgerne i de enkelte lokalsamfund rundt omkring i landet. Jeg håber, det vil bidrage til en diskussion om udvikling og omstilling gennem nytænkning.”

Fælles for projekterne er, at de styrker blandt andet litteraturformidling, folkeoplysning og sprogstimulering hos førskolebørn og skaber bedre samarbejde mellem landets biblioteker og pædagogiske læringscentre. 
Slots- og Kulturstyrelsen har modtaget og behandlet i alt 78 ansøgninger. Der er afsat i alt 13 mio. kr. til puljen i 2017. 

Udvalgte projekter

Den norske Tv-serie ”Skam” har skabt fornyet interesse for et fælleskab blandt unge i hele Norden. Biblioteker i Brønderslev og Frederikshavn vil derfor i samarbejde med Ski Bibliotek i Oslo og Göteborg Stadsbibliotek alliere sig med talentfulde unge mennesker, der skal bruge deres kreativitet til at udvikle undervisningsmateriale til landets folkeskoler og biblioteker. Materialet vil havefokus på dannelse og identitet set med nordiske, litterære briller. 

Frederikssund, Egedal og Herlev Bibliotekerne vil i projekt ”Læseløft 10-13 år” videreudvikle samarbejdet mellem bibliotek og folkeskole om børns læsning og kulturel dannelse i samarbejde med frivillige – også i skoletiden. Efter hollandsk model tager man fat i både forældre, bedsteforældre og naboer til at give forskellige grupper af børn ekstra støtte til at lære at læse.

I projektet ”Virtual Reality – et nyt biblioteksrum for læring” vil Viborg Bibliotekerne sammen med Energimuseet Viborg og Herning Bibliotekerne bruge Virtual Reality-teknologi i arbejdet med unge på de ældste klassetrin. Virtual Reality er ved at nå bredt ud til danskerne, og projektet skal teste, hvordan Virtual Reality-teknologien kan anvendes endnu mere. 

Liste over projekter, der modtager støtte 

Yderligere oplysninger 

Kulturministeriets pressetelefon, tlf.: 22 76 51 16