Forbedret struktur for støtte til nordisk kunst og kultur

De nordiske kulturministre bekræftede på et møde i dag i Reykjavik en forbedret struktur for støtte af kunst og kulturprojekter i Norden.

Ministrene vedtog at nedlægge tre embedsmandskomiteer den 1. januar 2006, så der kan skabes økonomi til det nye medieprogram til start i løbet af 2006. Medieprogrammet skal særligt støtte udviklingen af nordiske computerspil rettet mod børn og unge og skal løbe over 6 år. Ministrene besluttede samtidig at afsætte 6 mio. d.kr. til programmet i 2006.

Samtidig besluttede ministrene at igangsætte arbejdet med et nyt kunststøtteprogram, som skal erstatte de nuværende faglige komiteer. Programmet skal udvikles i en åben dialog med kultursektoren, og skal i første omgang diskuteres på Nordisk Kulturforum i februar 2006. Nordisk Kulturforum er en ny samarbejdsmåde, der oprettes i forbindelse med strukturreformen.

Der blev ligeledes afsat 10 mio. d. kr. til et udvidet mobilitetsprogram for kunst og kunstnere i 2006.

Kulturminister Brian Mikkelsen udtaler:

"Jeg er utrolig glad for kulturministrenes beslutning i dag. Dermed bakker de op om den proces, som vi har igangsat under Danmarks formandskab for Nordisk Ministerråd. Jeg glad for, at de mange synspunkter, som vi har modtaget fra forskellige parter i kulturmiljøet i processen, konstruktivt inddrages i det fortsatte arbejde med etableringen af et nyt nordisk kunststøtteprogram. Det bekræfter en dialog mellem det politiske og det faglige niveau, som jeg finder meget værdifuld".

Læs beslutningsnotat (pdf)

Yderligere oplysninger

Nærmere oplysninger på www.norden.org
Samt hos pressechef Martin Østergaard Nielsen, tlf: 3392 3598 og kontorchef Per Voetmann, tlf: 4046 326