FORHANDLINGER VEDRØRENDE UDVIKLING AF RADIOMARKEDET

Kulturministeren har i dag præsenteret de mediepolitiske ordførere for partierne bag medieaftalen for regeringens oplæg til udvikling af radiomarkedet.

Baggrunden for præsentationen er, at det fremgår af tillægsaftalen af 9. januar 2009 om omstruktureringsplan for TV 2/DANMARK og nye DR-initiativer mv., at partierne bag aftalen er enige om i foråret 2009 at drøfte, hvilke initiativer der er behov for med henblik på at sikre udviklingen af det danske radiomarked.
 
Det foreslås i oplægget, at DR’s rådighed over den fjerde FM-kanal forlænges frem til udgangen af 2010, og at regeringen i foråret 2010 vil komme med et oplæg om den fremtidige anvendelse af den fjerde FM-kanal som led i udspillet vedrørende næste medieaftale.
 
Kulturminister Carina Christensen udtaler:
”Forhandlingerne om en tillægsaftale til medieaftalen om udvikling af radiomarkedet foregår i sagens natur for lukkede døre, men jeg vil gerne understrege – for at undgå myter om den fremtidige anvendelse af den fjerde FM-kanal – at der ikke tages stilling til dette spørgsmål i denne omgang.
 
Det er regeringens principielle holdning, at den fjerde FM-kanal skal i udbud, men tidspunktet for et udbud – midt i en finanskrise – er ikke det rigtige. Rammerne for et sådant udbud indeholder desuden spørgsmål af principiel karakter, som gør det mest hensigtsmæssigt at tage drøftelserne i forbindelse med den kommende medieaftale, som vil finde sted i foråret 2010.”
 
Regeringens kommende udbud af den fjerde FM-kanal vil basere sig på følgende tre principper:
 
1. - Et udbud skal skabe mulighed for et monopolbrud på public service-radio
2. - Et udbud skal skabe fornuftige økonomiske rammer for en public service-radio
3. - Kravene til radioen skal være public service-radio af høj kvalitet.
 
Yderligere information:
Afdelingschef Jesper Hermansen, Kulturministeriet, tlf.: 33 92 35 18
Pressechef Martin Skovmand, Kulturministeriet, tlf.: 24 69 64 21