Forlig sikrer bedre forhold for blinde og svagtseende

Regeringen har netop indgået to forlig, der sikrer 10 millioner kroner ekstra over de næste tre år til projekter på Danmarks Blindebibliotek, der vil komme de blinde og svagtseende til gode.

Pengene kommer fra Satspuljeforliget, der er indgået med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det radikale Venstre og SF, og fra UMTS-forliget, der er indgået med Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og SF, og som handler om fordelingen af de såkaldte UMTS-midler, der stammer fra auktionen i 2001 over licenser til tredje generations mobilnet, umts.

Danmarks Blindebibliotek skal bruge pengene til en digitalisering af bibliotekets materiale, hvilket vil betyde store praktiske forbedringer for brugerne. Biblioteket skal blandt andet overspille en stor del af sit litterære materiale fra kasettebånd til cd-rommer, der er meget nemmere og enklere at håndtere.

Desuden sikrer UMTS-forliget, at der afsættes yderligere 17,5 mio. kr. over de næste tre år til andre digitaliseringsaktiviteter på kulturområdet.

Det er fastlagt i aftalen, at bevillingerne skal udmøntes til en række forsknings- og udviklingsprojekter på institutioner under Kulturministeriets område.

Der afsættes bevillinger til følgende emner:
Metodeudvikling inden for bevaring, forsk-ningsprojekter vedrørende Industrikulturens År, Styrkelse af forskning i Statens Arkiver, konservering og passiv klimatisering af museumsmagasiner og dansk kunst på nettet.

Yderligere oplysninger:

Afdelingschef Steen Kyed, tlf: 3392 9821
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf: 3392 3598