Formand for repræsentantskabet for den nye Statens Kunstfond udpeget

Repræsentantskabet for den nye Statens Kunstfond er nu beskikket med Elisabeth Arnold som formand.

De politiske aftaler om reform af kunststøttesystemet fra juni 2012, som i dette forår er udmøntet i lovgivning, betyder, at Statens Kunstfond og Statens Kunstråd d. 1. januar 2014 sammenlægges i en ny enhedsorganisation under navnet Statens Kunstfond. 

Ligeledes erstattes de nuværende to repræsentantskaber – ét for Statens Kunstfond og ét for Statens Kunstråd – fremover af ét enkelt repræsentantskab for Statens Kunstfond. Dette repræsentantskab skal i henhold til loven være udpeget d. 1. juli 2013, så det i efteråret kan udpege et antal medlemmer til den nye Statens Kunstfonds udvalg. 

På baggrund af udpegninger fra en række organisationer på kunstområdet har kulturminister Marianne Jelved nu for perioden fra 1. juli 2013 til 31. december 2016 beskikket repræsentantskabet for den nye Statens Kunstfond. 

Formanden bliver Elisabeth Arnold, der senest har været formand for Statens Kunstråds repræsentantskab.

Hent en oversigt over repræsentantskabets medlemmer

Yderligere oplysninger

Kontorchef Karin Marcussen
Kulturministeriet, tlf.: 41 39 38 20

Kontorchef Anette Østerby
Kulturstyrelsen, tlf.: 33 74 45 50