Formidlingstiltag med fokus på børn og unge og industrikultur

Kulturminister Brian Mikkelsen har besluttet at støtte 14 projekter med i alt 3.766.000 kr. i den sidste uddeling af regeringens særlig formidlingspulje.

Puljen støtter forslag fra museer, som ønsker at gennemføre særlige – og gerne utraditionelle -  formidlingsinitiativer.

På forhånd havde Kulturministeriet meldt ud, at visse projekter ville få højere prioritet end andre, nemlig projekter der sigtede på ny formidling af industrisamfundet og formidling til børn og unge, og det kom også til at holde stik, eftersom projekter for børn og unge og om dansk industrikultur blev tildelt de fleste af pengene.

Desuden lagde ministeren i sin beslutning om tildeling af støtte også vægt på, at der var tale om formidling af høj kvalitet i international målestok, og at man inddrog formidling over internettet.

Følgende projekter blev tilgodeset:

Københavns Bymuseum

Industrihistorisk formidlingsprojekt i dieselbyen på H.C. Ørstedsværket som led i partnerskab mellem MAN, B&W og museet. Et enestående eksempel på samarbejde mellem en erhvervsvirksomhed og et museum. Projektet bidrager til formidling af et væsentligt industriminde og placerer sig centralt i satsningsområdet ”Industrisamfundets kulturarv”, ligesom det ligger inden for Kulturministeriets fokusområde om samarbejde mellem kulturliv og erhvervsliv. 600.000 kr.

Thorvaldsens Museum

Database-publikation om Bertel Thorvaldsens breve. Projektet iværksætter en væsentlig formidling af grundforskningen omkring Bertel Thorvaldsen. Projektet er et led i en større digital, formidlingsmæssig satsning, som museet er i færd med at gennemføre. 182.000 kr.

Greve Museum

Udpegning og formidling af ti kulturarvssteder omkring tre af kommunens 12 skoler til brug for undervisning m.m. Dermed ønsker man at inddrage kulturhistorien i børns hverdag. Støtten er til den del af projektet, som skal appellere til børn og unges oplevelse af kulturarvstederne. 50.000 kr.

Sydvestsjællands Museum

Kulturkørekort – Historie til alle Tider. Et projekt, som kan inspirere andre kommuner eller regioner. 77.000 kr.

Vestsjællands Kunstmuseum

"På sporet af 300 års dansk Kunst" er et projekt, som museet tilbyder børn på 5. klassetrin. Det skal nu udvikles og konsolideres med en digital overbygning. Der indstilles et delbeløb til design og implementering. 100.000 kr.

Østsjællands Museum

Etablering af digitalt kort med geologiske lokaliteter til brug for børn og unge og formidlere. Projektet bygger på at fremme formidling af kulturlandskabet, som er et af Kulturarvsstyrelsens satsningsområder. Desuden falder projektet inden for to af Kulturministeriets fokusområder: børns forhold til og brug af museerne, samt indhold på internettet. 77.000 kr.

Johannes Larsen Museet

Udvikling af netværkssamarbejde om formidling og markedsføring af kunstnerkoloniernes Danmark. Der etableres et samarbejde mellem museer på tværs i landet og formidler ”Kunstnerkoloniernes Danmark” i trykt og digital form. Projektet tænkes i sammenhæng med turisme og international markedsføring af de særlige danske kystlandskaber, som knytter sig til emnet. 600.000 kr.

Danmarks Mediemuseum

Etablering af basisudstilling om de trykte og elektroniske mediers historie 1920-1990. Museet fortsætter med dette initiativ den markante satsning på en del af industrihistorien, som placerer sig centralt i Kulturarvsstyrelsens satsningsområde. Projektets fokus på de trykte og elektroniske mediers historie har stor relevans og aktualitet, ikke mindst fordi det henvender sig til børn og unge. 500.000 kr.

Naturama

Udvikling af et computeranimeret læringsspil. 100.000 kr.

Esbjerg Kunstmuseum

Etablering af børnekorps – Junior Guides. Projektet rummer en utraditionel og interessant idé om at lade børn være guider til kunstværker på museet. 50.000 kr.

Struer Museum

Udvikling af undervisningsforløb for 3. - 4. klassetrin med interaktivt læringsmiljø. Nyskabende formidlingskoncept, der forsøger at integrere mobiltelefoner i et undervisningsforløb i samarbejde med lokale skoler og Amtscenter for Undervisning. Projektet bygger oven på et igangværende digitalt formidlingsprojekt, hvor borgerne i en længere proces deltager i en art demokratisk historieskrivning. 50.000 kr.

Industrimuseet

Museets Videnskab er blevet udviklet som mødested om naturvidenskab for børn og unge. 6000 børn har fået undervisning i Videnskabet. Skal nu udbygges, kvalitetsudvikles og videreudvikles til formidling til ungdomsuddannelser. Forsøgsmidler skal fæstne Videnskabet som en fast formidlingsprojekt til uddannelsesområdet og et mødested for teknisk orienterede gæster. 500.000 kr.

Hjerl Hedes Frilandsmuseum

Høj- og lavteknologisk formidling i museets nye besøgscenter. Museet videreudvikler og udbygger arbejdet med levendegøre og formidle menneskets udnyttelse af landskabet. 700.000 kr.

Fur Museum

Formidling af naturhistorisk viden til børn og unge. Formidlingsinitiativet foreslår at integrere forskellige former for teknologiske hjælpemidler i udstillingen. Blandt disse tiltag har opstilling af et svanehalskamera nyskabende formidlingsperspektiver. Kameraet er forbundet med en videoskærm, som dels tænkes anvendt i udstillingen og i forbindelse med særlige arrangementer, hvor publikum kan opleve ”åben forskning i museets udstillinger. 40.000 kr.

Skagens Museum

Produktion af pædagogisk nytænkende undervisningsmateriale til brug for folkeskolen. 100.000 kr.

Nordjyllands Historiske Museum

Opprioritering af formidling til børn som element i Renæssanceåret 2006. Man ønsker at oprette en Renæssance-sommerskole for 36 børn, der skal arbejde med ridder og væbner, mad og drikke og klud og klæde. 40.000 kr.

Yderligere oplysninger:

Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf: 3392 3598