Fornyet bestyrelse for Dansehallerne

Kulturministeren har netop udpeget teaterdirektør Lars Sennels som medlem af bestyrelsen for Dansehallerne. Lars Sennels indtræder i bestyrelsen i stedet for Charlotte Sahl-Madsen, der er udtrådt af bestyrelsen efter eget valg.

Dansehallerne står netop nu over for store udfordringer, blandt andet med at finde og indrette nye lokaler. Derfor finder kulturministeren det vigtigt, at der er størst mulig kontinuitet i Dansehallernes bestyrelse. Det har ført til, at ministeren har valgt at dispensere fra den gældende bekendtgørelse* og forlænge halvdelen af bestyrelsesmedlemmernes beskikkelsesperiode med et år frem til 30. april 2019. Den forlængede beskikkelse gælder følgende medlemmer af Dansehallernes bestyrelse:

  • Mikkel Harder Munck-Hansen (formand)
  • Lars Sennels
  • Ulla Gad (medarbejdervalgt medlem)

Bestyrelsens øvrige tre medlemmer er beskikket i en fireårig periode, der udløber 30. april 2020. Disse medlemmer er: 

  • Chris Schenlaer
  • Thomas Eisenhardt
  • Maja Ries