Forskere skal se på public service

Kulturminister Brian Mikkelsen og de mediepolitiske ordførere for partierne bag medieaftalen 2002-2006 har besluttet at afsætte 5 mio. kr. i 2005 til forskning i public service-stationernes programvirksomhed.

Puljen administreres af Radio- og tv-nævnet, og den forudsættes fordelt til forskningsprojekter inden for en række nærmere afgrænsede temaer:

     

  • Alsidighed, saglighed og upartiskhed i DR’s og TV 2’s nyheds- og aktualitetsudsendelser, herunder analyse af de redaktionelle miljøer og kulturer
  • Den journalistiske kvalitet, herunder journalisternes mulighed for at levere det bedst mulige arbejde, samt public service-stationernes fokus på og betydning for sprogets udvikling
  • Klageadgang for seere og lyttere over programvirksomheden
  • Udfordringer for public service radio og tv i en multimedieverden, herunder også udviklingen i andre lande.

”Der har i de seneste år har været en tilbagevendende debat om stationernes opfyldelse af public service-forpligtelserne. Jeg er derfor glad for, at vi nu får mulighed for at få undersøgt, om f.eks. public service-stationernes nyhedsformidling er tilstrækkeligt saglig og upartisk. Jeg lægger desuden stor vægt på, at det er et uafhængigt nævn, der skal udforme retningslinierne for forskningsprojekterne og tage stilling til fordelingen af puljemidlerne”, udtaler kulturminister Brian Mikkelsen. 
 
Det forventes, at Radio- og tv-nævnet i løbet af kort tid vil udbyde forskningsprojekterne med henblik på konkrete ansøgninger fra kvalificerede forskere, herunder evt. som ph.d.-projekter.

Yderligere oplysninger

Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf. 33 92 35 98
Kontorchef Lars M. Banke, tlf. 33 92 98 10