Forskning i kultur og idræt får 21 mio. kr.

Forskende institutioner, herunder museer og idrætsinstitutter, under Kulturministeriet får nu midler til at igangsætte nye forskningsprojekter. Midlerne kommer fra Kulturministeriets Forskningspulje, som netop er blevet fordelt til projekter fordelt over hele landet.

Kulturminister Joy Mogensen siger:

”Forskning på kultur og idrætsområdet giver os mulighed for at få mere viden om, hvordan kultur og idræt påvirker os som individer og samfund, og dermed opdager vi også nye mulighed og løsninger.

I år har en række spændende projekter fået støtte – blandt andet forskning i inklusion af børn og unge med særlige behov gennem idræt, og en undersøgelse fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium om hvordan teknologi og klassisk musik kan fungere sammen. 

Jeg vil gerne ønske alle ansøgere held og lykke med deres forskning, som jeg håber kan give os ny og brugbar viden i fremtiden.”

Formand for Kulturministeriets Forskningsudvalg Johs. Nørregaard Frandsen siger:

”Der er imponerende højde, dybde og bredde i den forskning, der udføres under Kulturministeriets område. Det er forskning i nye fund, perspektivrige nytolkninger de kultur- og naturhistoriske samlinger, overraskende spor i kunsthistorien, nye idrætsvinkler, frugtbar perspektiver på materialer i arkivernes gemmer og meget mere. 

Vi ved af erfaring, at forskningsmidlerne vil gøre god gavn for den vigtige og betydelige forskning, der sker inden for området, ligesom de underbygger nye forskningssamarbejder på tværs af institutioner her i landet og internationalt.”

Baggrund

Midlerne er fordelt efter en prioriteret indstilling fra Kulturministeriets Forskningsudvalg, som tilgodeser i alt 38 forskningsprojekter på de forskende institutioner under Kulturministeriet, idrætsområdet og de statsanerkendte museer. Der var i år 101 ansøgninger til forskningspuljen.

Puljen støtter forskningsprojekter, samfinansiering af ph.d.-projekter, projektmodning og gæsteprofessorater, og det er de forskende institutioner under Kulturministeriet, de statsanerkendte museer og idrætsforskningsinstitutterne, der kan søge.

Den næste ansøgningsfrist til Kulturministeriets Forskningspulje er i foråret 2020.

Yderligere oplysninger:

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16
Formand for Kulturministeriets Forskningsudvalg Johs. Nørregaard Frandsen jnf@sdu.dk, tlf.: 60 11 34 36