Forslag om bedre skattefradrag på kunstområdet fremsat

Regeringens lovforslag om donationer til kulturinstitutioner og om udvidelse af virksomheders adgang til at afskrive indkøb af kunst er i dag til første behandling i Folketinget.

Forslaget indebærer, at virksomheder vil kunne fradrage donationer til kulturinstitutionerne over deres skatteregnskab. Det er formålet med forslaget at styrke samarbejdet mellem kulturlivet og erhvervslivet. Det vil kunne skabe nye muligheder for skabe kreative alliancer til gavn for begge parter.

Det indgår desuden i lovforslaget, at den hidtidige adgang for virksomheder til at afskrive deres indkøb af billedkunst vil blive betydeligt forøget, således at også erhvervsvirksomheder, der har bopæl i bygninger med både erhverv og beboelse vil kunne afskrive deres indkøb af kunst.

Brian Mikkelsen udtaler:

”Det er regeringens mål at opmuntre erhvervslivet til i så høj grad som muligt at samarbejde med de kulturelle institutioner her i landet. Jeg tror, at der ligger et enormt potentiale i at forbedre samarbejdet mellem de to parter, og det er min opfattelse, at dette forslag vil have en stor positiv betydning. Det giver kulturinstitutioner helt nye muligheder for at indgå i kreative alliancer med erhverslivet, og kulturpolitisk set er der tale om en frisættelse af virksomheder og kulturinstitutioner af historisk rækkevidde.”

For yderligere information:

Pressechef Martin Østergaard-Nielsen. Tlf.: 3392 3598
Konsulent Helvinn Høst. Tlf.: 3392 3524