Forslag til ny fordeling af biblioteksafgift

Kulturministeren nedsatte i foråret en arbejdsgruppe, der skulle undersøge den fremtidige fordeling af bibliotekspengene.

Målet var, som der stod i gruppens kommissorium, at ”skærpe ordningens kulturelle fokus.” Arbejdsgruppen har netop afleveret sine anbefalinger til ministeren.

     

  • Blandt arbejdsgruppens anbefalinger er:
    Der indføres en bundgrænse for udbetaling på 1.535 kr.
  • Den eksisterende graduerede skala ved udbetaling ændres, sådan at beløb under 300.000 kr. udbetales uden reduktion, mens halvdelen af beløb mellem 300.000 og 400.000 kr. udbetales, og en tredjedel af beløb over 400.000 kr.
  • Ingen biblioteksafgift til efterlevende efter modtagere, der tilmeldes efter den nye lov træder i kraft.
  • Biblioteksafgiften skal fortsat fungere som kunststøtte og ikke ændres til en rettighedsbaseret afgift.

Arbejdsgruppen har haft repræsentanter fra de to forfatterforeninger, Danske Skønlitterære Forfattere og Forfatterforeningen, samt fra Kulturministeriet, Bibliotekssstyrelsen og Litteraturrådet. Arbejdsgruppen har haft Christian Gether, direktør for Arken, som formand.

Kulturminister Brian Mikkelsen har nu sendt rapporten i høring hos de relevante organisationer og hos de politiske partier. Og først herefter vil han kommentere de konkrete forslag fra arbejdsgruppen:

”Jeg er glad for den store indsats, arbejdsgruppen har lagt i arbejdet. Nu glæder jeg mig til at drøfte med såvel de politiske partier som de relevante organisationer og personer på området. Herefter håber jeg, at vi sammen kan skabe en god fordeling af biblioteksafgiftspengene med en større kulturelt fokus,” udtaler ministeren.

Hent rapporten (pdf)

Yderligere oplysninger: 

Christian Gether, direktør for Arken 4091 1644
Jakob Høyer, pressechef i Kulturministeriet 3392 3598