Fortsat statstilskud til Det Jyske Kunstakademi

Kulturministeren har valgt at friholde Det Jyske Kunstakademi for besparelser i 2002 i lighed med de øvrige uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet.

 

Regeringens oprindelige finanslovsforslag indeholdt et forslag om at afvikle statens tilskud på i alt 0,8 mio. kr. om året til Det Jyske Kunstakademi i løbet af perioden 2002-2004.

Det Jyske Kunstakademi er en selvejende institution med ca. 40 studerende, som ud over statstilskuddet fra Kulturministeriet modtager et tilskud fra Århus Kommune på ca. 1,9 mio. kr. om året.

Kulturministeren udtaler:

”Jeg har besluttet mig for at give Det Jyske Kunstakademi en chance, fordi jeg ønsker at inddrage akademiet i mine samlede uddannelsespolitiske overvejelser. I løbet af foråret vil jeg fremlægge et forslag om hele Kulturministeriets uddannelsesområde, og i arbejdet med det vil jeg genoverveje, hvor mange kunstakademier der er plads til, og i hvilket omfang staten skal medfinansiere dem.”

Yderligere oplysninger:

Kontorchef Charlotte Wilhelmsen, tlf. 3392 3544
Pressemedarbejder Marianne Strøm Hansen, tlf. 3392 3598