Fra 1. juli kan danske kroer anvende kongekronen

Folketinget har i dag i enstemmigt vedtaget, at bestemte kroer, foreninger og virksomheder kan anvende kongekronen på særlige betingelser med henblik på at formidle en del af den danske kulturhistorie. Loven træder i kraft 1. juli 2016.

Kulturminister Bertel Haarder siger:

"Folketinget har nu givet fuld opbakning til en løsning, som giver bestemte landevejskroer mulighed for at fortsætte en gammel tradition for at bruge kongekronen som symbol. Den løsning er jeg glad for. De danske landevejskroer er ikke bare garanter for mad og drikke undervejs og tiltrængte pauser på en travl tur – de er også en vigtig del af dansk kulturarv, netop fordi de har været åndehuller for rejsende i århundreder." 

Tidligere kongeligt privilegerede kroejere har haft tradition for at anvende kongekronen som symbol på den privilegerede status. Denne anvendelse har hidtil været ulovlig. Enkelte foreninger og virksomheder har også traditionelt anvendt kongekronen som en del af et logo.

Med Folketingets vedtagelse af loven kan kroer, foreninger og virksomheder søge Rigsarkivet om mulighed for at anvende kongekronen. En kommende bekendtgørelse, som også træder i kraft 1. juli, vil udstikke nærmere retningslinjer for anvendelseskriterierne og ansøgningsprocessen.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon, tlf.: 22 76 51 16