Fremsættelse af lovforslag om gennemførelse af EU-direktivet om audiovisuelle medietjenester

Kulturministeren har den 5. februar 2020 fremsat forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om film.

Lovforslaget har til formål at gennemføre dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/1808 af 14. november 2018 om ændring af direktivet om audiovisuelle medietjenester. Direktivet skal være gennemført senest den 19. september 2020.

Se høringsmaterialet på Høringsportalens hjemmeside

Se lovforslaget på Folketingets hjemmeside