Fremsættelse af lovforslag om kollektiv forvaltning af ophavsret

Den 9. december 2015 fremsatte kulturministeren et lovforslag, der regulerer kollektive forvaltningsorganisationer i Danmark.

Lovforslaget gennemfører direktivet om kollektiv forvaltning af ophavsret, der blev vedtaget i 2014. Forslaget regulerer blandt andet en kollektiv forvaltningsorganisations organisatoriske struktur, håndteringen af rettighedsvederlag samt krav til gennemsigtigheden af de kollektive forvaltningsorganisationer. Herudover indeholder forslaget regler, der har betydning for kollektive forvaltningsorganisationers medlemsorganisationer, uafhængige forvaltningsorganisationer og brugere af ophavsretligt beskyttet materiale. Det foreslås, at loven træder i kraft den 10. april 2016.

Yderligere oplysninger

Chefkonsulent Nicky Valbjørn Trebbien, ntv@remove-this.kum.dk

Fuldmægtig Lasse Lau Nielsen, lln@kum.dk