Fuld dækning af museernes udstillingsvederlag til kunstnere

Kulturminister Carina Christensen har besluttet i år ekstraordinært at forhøje bevillingen til udstillingsvederlag til kunstnere med 450.000 kr. Det betyder, at museer og andre kunstinstitutioner får fuld dækning for de udstillingsvederlag, som de har udbetalt til kunstnerne.

Der er afsat en pulje på 3,2 mio. kr. på finansloven til helt eller delvis at kompensere institutionerne. I tidligere år har denne pulje nogenlunde slået til, men i den senere tid har der været markant flere udstillinger med nulevende danske kunstnere på museerne.
 
Kulturminister Carina Christensen siger:
"Det er glædeligt, at så mange kunstmuseer og andre udstillingssteder vælger at udstille værker af nulevende danske kunstnere. Det er med til at bringe samtids-kunsten ud til danskerne. Derfor vælger jeg i år at forhøje puljen. Fremover må vi så se, om den nuværende ordning er udformet helt tidssvarende. Det vil jeg bede det nyligt nedsatte museumsudvalg om at tage med i sit arbejde.”
 
Museer og andre kunstinstitutioner er ifølge billedkunstloven forpligtet til at udbetale udstillingsvederlag til kunstnerne, når de låner nulevende kunstneres værker og viser dem på udstillinger. Der er på finansloven afsat en pulje på 3,2 mio. kr. som administreres af Kunststyrelsen til refusion af institutionernes udgifter til denne ordning. Men søgningen til puljen har været så høj, at der ville have manglet ca. 450.000 kr., hvis ikke kulturministeren havde grebet ind og muliggjort en 100 % kompensering af institutionernes udgifter til udstillingsvederlag.
 
Yderligere oplysninger:
Afdelingschef Jesper Hermansen, Kulturministeriet, tlf.: 33 92 35 18
Pressechef Martin Skovmand, Kulturministeriet, tlf.: 24 69 64 21