Fusion af Dansens Hus og Dansescenen i Dansehallerne

Fra 1. maj fusionerer de to institutioner Dansens Hus og Dansescenen til én samlet institution under navnet Dansehallerne.

Dansehallerne bliver et center og arbejdsplads for det professionelle dansemiljø, der udbyder en stor buket af aktiviteter. Det omfatter forestillinger, workshopper, træning, udviklingsprojekter for koreografer, festivaler, turneproduktion, informationstjeneste, danseinitiativer for børn og unge samt en aktiv indsats for at bringe større befolkningsgrupper ind som publikum og deltagere.

Kulturminister Uffe Elbæk siger:

”Jeg er utrolig glad for, at fusionen i Dansehallerne nu bliver en realitet. Ikke mindst er jeg rigtig glad for, at det er lykkedes at samle en stærk og bredt funderet bestyrelse, der tilsammen repræsenterer scenekunstnerisk, juridisk, økonomisk og ledelsesmæssig indsigt. Dansehallerne er en ny institution, der skal finde sin egen identitet, og den opgave er jeg sikker på, at den tiltrædende bestyrelse kan løfte på fornemste vis.”

Kultur- og fritidsborgmester Pia Allerslev siger:

”Med Dansehallerne får København et samlet center for moderne dans med en mere robust økonomi og en bedre udnyttelse af lokalerne. Fusionen af Dansens Hus og Dansescenen er virkeliggørelsen af visionen fra den fysiske sammenlægning i 2009. Jeg er overbevist om, at fusionen – også kunstnerisk – vil styrke dansemiljøet.”

Formand Mikkel Harder Munck-Hansen siger:

”Al erfaring viser, at når man løfter i flok, så kan man mere. Jeg har tidligere, da jeg sad i Statens Kunstråd, talt varmt for, at man kunne styrke hele danseområdet ved at skabe nogle stærke dansemetropoler, og jeg er derfor meget glad for, at det nu er lykkedes at skabe et godt udgangspunkt for udviklingen af en sådan metropol. Det er en stor opgave, der venter, og jeg glæder mig til at være med til at sikre, at projektet kommer godt fra start og bliver netop det, vi er så mange, der længe har drømt om”

De hidtidige formænd for Dansens Hus og Dansescenen, Mai Buch og Jens Nielsen, siger:

”Det er en stor glæde, at vi nu er nået til startdatoen for en ny og samlet institution i Dansehallerne. Det har meget længe været et ønske både for dansemiljøet og for de to bestyrelser at samle kræfterne og opnå fuld synergi mellem de stærke ildsjæle på de to institutioner, som er samlet på Carlsberg. Tak til lederne og personalet samt dansemiljøet for de mange konstruktive bidrag i processen. Også tak til Københavns Kommune og kulturministeren for kreativt arbejde. De to gamle bestyrelser kan nu trygt nedlægge sig selv og overgive roret til den nye bestyrelse.”

Om bestyrelsen

Bestyrelsen for Dansehallerne består af 7 medlemmer, hvoraf 3, herunder formand og næstformand, udpeges af kulturministeren, 1 medlem udpeges af Københavns Kommunes Borgerrepræsentation, 2 medlemmer udpeges af Statens Kunstråd, og medarbejderne udpeger 1 medarbejderrepræsentant. Bestyrelsen kommer til at bestå af:

     

  • Mikkel Harder Munck-Hansen som formand for bestyrelsen (udpeget af kulturministeren). Mikkel Harder Munck-Hansen er skuespiller og instruktør samt Festival Director for IMAGES. Han var fra 2004-2008 skuespilchef ved Det Kongelige Teater og i perioden 2007-2011 medlem af Statens Kunstråd og formand for Scenekunstudvalget.
  • Niels Righolt som næstformand for bestyrelsen (udpeget af kulturministeren). Niels Righolt er tidligere medlem af Dansescenens bestyrelse. Niels Righolt har været formand for Center for Kunst & Interkultur (CKI) siden 2009 og er i dag centrets udviklingschef. I flere år var han medlem af det tværregionale dansk-svenske kulturforum i Øresundskomiteen.
  • Signe Waldorff Bonde (udpeget af kulturministeren). Signe Waldorff Bonde er uddannet moderne danser og arbejder i dag i Statens Administration. Signe Waldorff Bonde har tidligere været medlem af bestyrelsen for Dansens Hus. Ud over sit arbejde i Dansens Hus’ bestyrelse har hun været medlem af bestyrelsen for Danseinformationscenteret, formand for De Frie Koreografer og medlem af Fællesrådet for Moderne Dans.
  • Jacob Stage (udpeget af Statens Kunstråd). Jacob Stage er uddannet koreograf, danser og skuespiller, stifter af Mute Comp samt medlem af Refusionsudvalget for børne- og voksenopsøgende teater.
  • Joan Naldal (udpeget af Statens Kunstråd). Joan Naldal er dramaturg og projektleder, har bred erfaring fra forskellige typer af projektledelse, koordinering og dramaturgisk arbejde.
  • Ingrid Ledertoug (foreløbig administrativ udpegning af Københavns Kommune). Ingrid Ledertoug er uddannet jurist og er ansat som specialkonsulent i Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsforvaltning.
  • Hanne Sveistrup (valgt af medarbejderne ved Dansens Hus og Dansescenen). Hanne Sveistrup er medlem af aftagerpanelet på Statens Teaterskole og arbejder i dag som underviser på Skolen for Moderne Dans og projektadministrator ved Dansens Hus.
  •  

Dansehallerne har til huse i Tap E, Pasteursvej 14-24 på Carlsberg. Administrerende direktør bliver Benedikte Paaske, og Bush Hartshorn bliver kunstnerisk chef for Dansehallerne. De har tidligere fungeret som direktører for hhv. Dansens Hus og Dansescenen.

Yderligere oplysninger

Pressechef Astrid Haug
Kulturministeriet, tlf.: 25 47 21 07

Afdelingschef Karin Marcussen
Kulturministeriet, tlf.: 33 92 90 66

Presse- og kommunikationschef Erik Bjørn Møller
Københavns Kommune, tlf.: 51 52 38 55

Administrerende direktør Benedikte Paaske
Dansehallerne, tlf.: 35 86 86 10