Genudbud af den fjerde landsdækkende public service-radiokanal (FM4)

Regeringen og Dansk Folkeparti er nu klar til at igangsætte genudbuddet af tilladelsen til FM4, der sikrer bedre public service-dækning af hele landet.

Kulturminister Mette Bock siger:

”Vi er nu klar med rammerne for genudbuddet af FM4. Radio24syv, der har drevet kanalen hidtil, har bevist, at det er muligt at give borgere i hele landet et større radioudbud med nyt indhold og nye formater. Jeg er sikker på, at en kommende aktør med disse rammer – hvem det end måtte blive – vil fortsætte med at udvikle radiomarkedet til gavn for lytterne.”

Medieordfører Morten Marinus, Dansk Folkeparti, siger:

“Vi er umanerligt glade for omsider at få kanalen i udbud. Vi mener, der er stort behov for en taleradio, der har og tager sit udgangspunkt i provinsen. DRs P1 ér allerede i København. Så er det godt, at der i fremtiden kommer en radio, der ser på Danmark og København udefra og ind i stedet for kun den anden vej.”

Baggrund

Regeringen og Dansk Folkeparti har opnået enighed om den nærmere formulering af udbudsvilkårene for den fjerde landsdækkende public service-radiokanal (FM4).

Aftaleparterne lægger med rammerne i udbudsbekendtgørelsen vægt på, at den kommende tilladelseshaver ”skal dække hele landet” i overensstemmelse med den politiske intention i Medieaftale for 2019-2023, der slår fast, at ”kanalen udbydes med krav om dækning af hele landet”. Radiokanalen vil med de nye rammer bidrage til en øget geografisk diversitet i det landsdækkende public service-indhold. 

Dette sker blandt andet ved at fastsætte, at radiokanalens hovedredaktion og mindst 70 pct. af de redaktionelle medarbejdere skal være lokaliseret i en afstand af mindst 110 km fra centrum af København.

Det sker også ved, at Radio- og tv-nævnet – som tager stilling til ansøgningerne om kanalen – skal lægge særlig vægt på ansøgernes planer for at producere programindhold, der dækker hele Danmark.

Regeringen og Dansk Folkeparti glæder sig over, at der er fire til fem seriøse foretagender, der har tilkendegivet, at de forventer at ville byde på kanalen. 

Bekendtgørelsen om genudbuddet af FM4 forventes at blive offentliggjort på www.Retsinformation.dk tirsdag med ikrafttrædelse onsdag den 27. marts 2019.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16
Morten Marinus, Dansk Folkeparti, tlf.: 61 62 51 57