GENUDBUD AF DEN SJETTE FM-KANAL

Medieaftalekredsen indgik i går aftale om et hurtigt genudbud af FM6.

 

Det fremgår af tillægsaftalen til medieaftalen for 2007-2010 om udviklingen af radiomarkedet fra 9. juni i år, at den femte og sjette FM-kanal skal genudbydes til kommerciel radiovirksomhed for endnu en periode, når de nuværende tilladelser udløber. Sendemulighederne skal udbydes ved en skønhedskonkurrence. Hensigten er at sikre den kommercielle radiobranche bedre rammevilkår af hensyn til konkurrencen og muligheden for flere aktører på markedet.
 
Medieaftalekredsen har på denne baggrund besluttet allerede nu at foretage et genudbud af FM6. Den kommende tilladelsesindehavers tilladelse vil dog først træde i kraft, når den nuværende tillades udløber i november 2011.
 
FM6 genudbydes uden programkrav for en 8-årig periode med en tilknyttet DAB-kapacitet på 256 kbit/s. Der vil blive fastsat krav om en minimumsbetaling for deltagelse i udbuddet samt krav til bydernes erfaringsgrundlag. Skønhedskriterierne udarbejdes på baggrund af ansøgernes forretningsplan herunder økonomisk soliditet samt erfaring med at lave radio eller anden medievirksomhed, herunder journalistisk medievirksomhed. Endelig fastsættes der alene en variabel omsætningsafhængig koncessionsafgift.
 
Hent tillægsaftalen (pdf)
 
Yderligere oplysninger
Pressechef Martin Skovmand, Kulturministeriet, tlf.: 24 69 64 21
Afdelingschef Jesper Hermansen, Kulturministeriet, tlf.: 33 92 35 18
Ellen Trane Nørby, medieordfører for Venstre, tlf.: 33 37 45 61
Helle Sjelle, medieordfører for de Konservative, tlf.: 33 37 42 05
Karin Nødgaard, medieordfører for Dansk Folkeparti, tlf.: 33 37 51 25
Holger K. Nielsen, medieordfører for Socialistisk Folkeparti, tlf.: 33 37 44 17
Mogens Jensen, medieordfører for Socialdemokraterne, tlf.: 33 37 40 61
Jørgen Poulsen, ordfører for Det Radikale Venstre, tlf.: 33 37 47 14