Genudbud af den sjette FM-kanal

Bekendtgørelsen om genudbud af den sjette FM-kanal træder i kraft i dag, den 15. februar 2010.

Kulturministeriet udstedte den 12. februar bekendtgørelsen om genudbud af den sjette FM-kanal. Bekendtgørelsen er at finde i sin fulde ordlyd på www.retsinfo.dk.

Med bekendtgørelsen genudbydes den sjette FM-kanal uden programkrav med tilhørende DAB-kapacitet for en tilladelsesperiode på 8 år. Genudbuddet gennemføres som en skønhedskonkurrence og forestås af Radio- og tv-nævnet.

Bekendtgørelsen om genudbud af den sjette FM-kanal træder i kraft i dag, den 15. februar 2010. Radio og tv-nævnet arbejder på udarbejdelsen af udbudsmaterialet, således at udbuddet forventes udbudt inden udgangen af marts.

Kulturminister Carina Christensen siger:
”Jeg er glad for, at bekendtgørelsen endelig er udstedt. Jeg ved, at der arbejdes på udformningen af udbudsmaterialet, og jeg ser frem til, at den sjette FM-kanal udbydes snarest muligt, så vi kan få fyldt den tomme plads i æteren ud. Jeg håber naturligvis, at sendemuligheden vil have stor interesse i den kommercielle radiobranche, særligt nu, hvor sendemuligheden udbydes uden krav om betaling af fast koncessionsafgift.”

Yderligere oplysninger:
Afdelingschef, Jesper Hermansen, Kulturministeriet, tlf.: 33 92 35 18 Pressechef, Martin Skovmand, Kulturministeriet, tlf.: 33 92 35 98