Gode kræfter i bestyrelsen for Det Københavnske Teatersamarbejde

Kulturministeren har netop beskikket den nye bestyrelse for Det Københavnske Teatersamarbejde.

Kulturminister Mette Bock siger:

"Vi bibeholder og får også tilført nogle gode og stærke kræfter i bestyrelsen for Det Københavnske Teatersamarbejde. Som jeg tidligere har bebudet, så ønsker jeg at gennemføre politiske drøftelser om scenekunstområdet i det kommende år med det formål at sikre relevant teater for borgerne i hele landet. Jeg har på den baggrund lagt særligt vægt på at sikre kontinuiteten i den eksisterende bestyrelse, da en evt. reform også kan få betydning for Det Københavnske Teatersamarbejde."

Den nye bestyrelse består af

Bestyrelsesmedlemmerne udpeget af kulturministeren (1.1.2019-31.12.2020):

  • Direktør Lisbeth Lollike (Formand)
  • Seniorkonsulent Anders Holdt Høiris-Andersen
  • Forhenværende direktør Lilian Mogensen

Bestyrelsesmedlemmer udpeget af Statens Kunstfond (1.1.2019-31.12.2022):

  • Teaterdirektør og scenekunstinstruktør Gitta Malling
  • Teaterleder Jens Frimann Hansen 

Baggrund

Med denne beskikkelsesperiode indføres en rullende beskikkelsesperiode for bestyrelsesmedlemmer, som er beskrevet i bekendtgørelsen om Det Københavnske Teatersamarbejde. Det vil sige, at medlemmer, der er udpeget af henholdsvis kulturministeren og Statens Kunstfond overlapper med en 2-årig periode. En rullende udpegning er generelt med til at understøtte en god balance mellem hensynet til kontinuitet og fornyelse.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon, tlf.: 22 76 51 16