Godt nyt til især teater og idræt

Der er godt nyt på især teater- og idrætsområdet i regeringens finanslovsforslag for 2008.

Den 49-årige Carsten U. Larsen er i dag udnævnt til direktør for Nationalmuseet af kulturminister Brian Mikkelsen og regeringen.

Carsten U. Larsen er uddannet mag. art. i forhistorisk arkæologi og exam. scient. i datalogi og kommer fra en stilling som museumschef på Nationalmuseet. Som ny direktør for Nationalmuseet afløser han Steen Hvass, der er blevet direktør for den nye Kulturarvsstyrelse under Kulturministeriet. I sit nye job får Carsten U. Larsen ansvar for ca. 700 medarbejdere og en omsætning på 275 mio. kr. om året.

Den nye direktør har stort kendskab til mange dele af Nationalmuseet, hvor han har været ansat siden 1985 - bortset fra perioden 1996-97, hvor han var chef for Kulturhistorisk kontor i Skov- og Naturstyrelsen. Carsten U. Larsen begyndte som leder af Det kulturhistoriske Centralregister, hvorefter han blev leder af museets dokumentationsprojekt under den store ombygning og senere konstitueret formidlingschef. I 1998 blev han museumschef for Danske Afdeling, der som en af museets største spænder fra Danmarks oldtid over den nyere tid til Marinarkæologiske undersøgelser.

”Med Carsten U. Larsen har Nationalmuseet fået en direktør, som kender museet indefra, og som er godt rustet til at løfte opgaven med omstilling af museet de kommende år. Jeg er overbevist om, at Carsten U. Larsen med sin faglige baggrund, og ledelsesmæssige kvalifikationer og menneskelige egenskaber samtidig vil kunne sikre den nødvendige fornyelse og udvikling,” siger kulturminister Brian Mikkelsen.

Yderligere oplysninger:

Ny direktør Carsten U. Larsen: 3347 3101
Kontorchef Niels-Jørgen Nielsen: 3392 3370
Pressechef Jakob Høyer: 3392 3598