Godt nyt til slægtsforskere og arkivbrugere

Nu publicerer Statens Arkiver mere end 4 millioner nye filer med billeder af indscannede arkivalier. Dermed får slægtsforskere og andre arkivbrugere helt nye muligheder for at benytte mange flere arkivalier via internettet.

Den første million nye filer er allerede publiceret, heriblandt arkivalier fra Den Kongelige Fødsels- og Plejestiftelses arkiv.

Fødselsstiftelsen blev oprettet i 1750 med det formål at undgå drab på nyfødte. Stiftelsen tilbød kvinder at føde anonymt og få gratis lægehjælp. Stiftelsens arkiv indeholder en række oplysninger om både driften af stiftelsen og om de kvinder og børn, der fik hjælp af stiftelsen.

Der er desuden publiceret en stor mængde lægdsruller, hvilket er fortegnelser over værnepligtige mænd i et antal udskrivningsområder, kaldet lægder, som fra 1701 kunne udskrives til militærtjeneste i hæren. Via rullerne kan man følge en værnepligtigs flytninger i værnepligtsperioden og se, hvor han aftjente sin værnepligt.

Frem mod udgangen af 2013 vil Statens Arkiver lægge yderligere godt 3 millioner filer med digitaliserede arkivalier på nettet, blandt andet tinglysningsarkivalier og personregistre.

Alle disse arkivalier har indtil nu kun kunnet ses ved et besøg på en af Statens Arkivers læsesale, men fremover kan de findes via arkivdatabasen Daisy og ses direkte på nettet til glæde for mange slægtsforskere og andre historieinteresserede.

Læs mere på Statens Arkivers hjemmeside