Grønlandsk jagtlandskab kan blive en del af verdensarven

Kulturminister Mette Bock har i dag ansøgt UNESCO om at få det grønlandske jagtlandskab Aasivissuit - Nipisat optaget på verdensarvslisten. Der er i dag otte kultur- og naturseværdigheder i Rigsfællesskabet på UNESCOs liste over værdifuld kultur- og naturarv.

Foto: Kulturministeriet

Kulturminister Mette Bock har netop underskrevet en ansøgning til UNESCO, der skal gøre det muligt for det grønlandske jagtlandskab Aasivissuit – Nipisat at komme på listen over verdens mest enestående kultur- og naturarv. Det smukke jagtlandskab kan dermed komme i fornemt selskab med andre internationale seværdigheder på listen som for eksempel Den Kinesiske Mur, Great Barrier Reef, det nordsjællandske parforcejagtlandskab, Kronborg Slot og Vadehavet. 

Kulturminister Mette Bock siger:

”Vi har i Rigsfællesskabet mange kulturseværdigheder og naturområder, som vi skal værne om og sørge for at udbrede kendskabet til. Det enestående jagtlandskab Aasivissuit – Nipisat i Grønland er en oplagt kandidat til at blive optaget på verdensarvslisten, og derfor har jeg i dag sendt en ansøgning til UNESCO, så endnu flere vil få øjnene op for de seværdigheder, vi har at byde på.”

Jagtområdet Aasivissuit – Nipisat dækker et areal på godt 4.000 kvadratkilometer, hvilket er mere end Fyn og de omkringliggende øer tilsammen. Området rummer talrige fortidsminder og ruiner, der vidner om de tidligste menneskers indvandring til Grønland for 4.500 år siden og frem til i dag.

Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke Doris Jakobsen siger:

“Jeg er glad for, at vores land står klar med den tredje ansøgning om optagelse på UNESCO’s verdensarvsliste, og jeg mener, at vi har god grund til at være forventningsfulde. Det kan ses, at ansøgningen er godt udfærdiget, og jeg mener, at der vil blive lagt mærke til os ved udpegning blandt ansøgningerne.”

Ansøgningen til UNESCO, der er FN’s organisation for uddannelse, videnskab, kultur og formidling, er blevet til i et samarbejde mellem Kulturministeriet, Grønlands Selvstyre, Qeqqata Kommune og Grønlands Nationalmuseum. Undervejs i processen har der været afholdt flere borgermøder og møder med fangere og andre interessenter i området.

UNESCO forventes tidligst at træffe afgørelse om Aasivissuit – Nipisat på Verdensarvskomiteens møde i sommeren 2018. I forbindelse med mødet i sommeren 2017 behandler komiteen en anden ansøgning fra Rigsfællesskabet fra 2016 om at få optaget det sydgrønlandske kulturlandskab Kujataa på verdensarvslisten. 

Rigsfællesskabet har i dag otte steder på UNESCOs verdensarvsliste: Kronborg Slot, Roskilde Domkirke, Jelling-monumenterne, Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland, Brødremenighedsbyen i Christiansfeld, Stevns Klint, Vadehavet og Ilulissat Isfjord i Grønland. 

Fakta om Aasivissuit – Nipisat

Jagtlandskabet Aasivissuit – Nipisat ligger centralt i Vestgrønland mellem byerne Kangerlussuaq og Sisimiut. De store isfrie landområder i kombination med et rigt dyreliv i havet har, siden de første mennesker indvandrede fra Nordamerika for cirka 4.500 år siden, dannet grundlag for bosættelser i området.

Vinterbopladserne med jagt på havpattedyr som sæl, hvalros og hvaler er koncentreret på øer, næs og langs kysten i det skærgårdslandskab, der udgør den vestlige del af Aasivissuit – Nipisat, mens forårets teltpladser ligger inde i fjordene og ved elvemundinger, hvor fiskeri af fisken ammasat (lodde) og ørred var særligt i fokus. I sensommeren og efteråret gik jagten dybt ind i landet, hvor man ved brug af stenbyggede fangstanlæg havde fællesjagt og massefangst af rensdyr.

Læs mere om jagtområdet Aasivissuit - Nipisat på UNESCOs hjemmeside

Se UNESCOs liste med verdensarv  

Yderligere oplysninger:

Specialkonsulent Bolette Lehn Petersen, Slots - og Kulturstyrelsen, tlf.: 33 74 52 44, blp@remove-this.slks.dk   
Presserådgiver Steffen Ejstrup, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.: 41 39 38 08, ste@remove-this.kum.dk 

Indlandsis. Teltlejr i den østligste del af Aasivissuit - Nipisat, hvor en grusvej fra Kangerlussuaq fører helt ind til indlandsisen. Foto: Visit Greenland.

Vinterbolig. Ruin af et vinterhus bygget af tørv i skærgården i den vestlige del af jagtområdet Aasivissuit – Nipisat. Foto: Jens Fog Jensen (SNM).