Handlingsplanen for store idrætsbegivenheder udmøntes

Kulturminister Brian Mikkelsen har i dag offentliggjort, hvordan regeringens handlingsplan for at trække store idrætsbegivenheder til Danmark skal gennemføres i praksis.

Ifølge handlingsplanen, der blev offentliggjort april 2007, afsættes der et beløb på 260 mio. kr. over 4 år.
 
Kulturminister Brian Mikkelsen udtaler:

”Siden vi offentliggjorde handlingsplanen har vi sammen med Økonomi- og Erhvervsministeriet, Danmarks Idræts-Forbund og Team Danmark overvejet, hvordan vi får lavet de helt rette organer til udmøntning af vores plan. Der er enighed om, at resultatet er rigtig godt, og jeg ser nu frem til at arbejdet kommer i gang.” 
 
Der nedsættes en organisation kaldet Sport Event Danmark, som med 45 mio. kr. årligt skal være med til at skabe de organisatoriske og økonomiske rammer, som det kræver at få internationale sportsbegivenheder til Danmark. Den nye eventorganisation er en fortsættelse af den nuværende Idrætsfonden Danmark, men med et langt større budget og et lidt bredere kommissorium.
 
Til at fordele 20 mio. kr. årligt til idrætsfaciliteter nedsættes et elitefacilitetsudvalg med sekretariat i Lokale- og Anlægsfonden. Udvalget skal rette sit fokus mod støtte til opvisningsanlæg, så de lever op til international standard, når der skal afholdes internationale begivenheder.
 
Endelig vil Team Danmark få en ekstra bevilling på 10 mio. kr. årligt til en særlig talentudviklingspulje, som skal målrettes talenter med et internationalt perspektiv.
 
Kulturministeriet har i dag anmodet om indstillinger til bestyrelses- og udvalgsmedlemmer for Sport Event Danmark og Elitefacilitetsudvalget og forventer at have beskikket medlemmerne fra 1. september 2007. Sammensætningen af bestyrelse og udvalg offentliggøres i slutningen af august.
 
Se kommissorium og vedtægter for:
Sport Event Danmark (pdf)
Elitefacilitetsudvalget (pdf)
 
Yderligere oplysninger:
Kontorchef Peter Schønning, tlf: 3392 3568
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf: 3392 3598