Hans Toft fortsætter som formand for Lokale- og Anlægsfonden

Kulturminister Brian Mikkelsen og regeringen har besluttet at genudpege borgmester Hans Toft (K), Gentofte, som formand for Lokale- og Anlægsfondens bestyrelse.

Hans Toft skal hermed stå i spidsen for fonden for en ny 3-årig periode. Også resten af bestyrelsen er genudpeget.

Hans Toft er advokat og har varetaget en lang række tillidshverv i såvel den private som offentlige sektor. Som borgmester i Gentofte Kommune er han ikke mindst dybt engageret i skole- og fritidsområdet.

Kulturminister Brian Mikkelsen udtaler:

”Hans Toft har til fulde vist, at han er den rette til at repræsentere en kulturpolitisk orienteret støtteordning og lede en kollegial beslutningsproces. Han har derudover ydet en stor indsats i arbejdet med den fortsatte udvikling af fondens visioner og aktiviteter; f.eks. i forbindelse med fondens initiativer til at vise vejen for en fornyelse og fremtidssikring af den traditionelle idrætshal. Jeg er meget tilfreds med genudnævnelsen af Lokale- og Anlægsfondens formand og ser frem til fondens kommende aktiviteter og nye initiativer under Hans Tofts kyndige ledelse.”

Ud over Hans Toft har kulturministeren genudpeget følgende bestyrelsesmedlemmer:

Stadsarkitekt Jan Christiansen
Controller Jens Szabo
Chefkonsulent Berit Puggaard

På grundlag af forslag fra en række idræts- og fritidsorganisationer har ministeren endelig genudpeget følgende bestyrelsesmedlemmer:

H.C. Hansen (DIF)
Søren Møller (DGI)
Peder Bisgaard (Dansk Firmaidrætsforbund)
Kirsten Nielsen (Friluftsrådet)
Rasmus Hylleberg (Dansk Ungdoms Fællesråd)

Lokale- og Anlægsfonden uddeler årligt ca. 80 mio. kr. i form af tipsmidler og afkast af fondens grundkapital til støtte af byggeri inden for idræt og kultur- og fritidsområdet i det hele taget. Yderligere information om Lokale- og Anlægsfonden kan læses på www.loa-fonden.dk

Yderligere oplysninger:

Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf. 33 92 35 98
Kontorchef Peter Schønning, tlf. 33 92 35 68