Hans Toft genudnævnt til formand for Lokale- og Anlægsfonden

Kulturminister Carina Christensen har genudnævnt borgmester Hans Toft (K), Gentofte, til formand for Lokale- og Anlægsfondens bestyrelse. Hans Toft skal hermed stå i spidsen for fonden for en ny 3-årig periode.

Hans Tofts engagement og solide bestyrelseserfaring har i den forgangne periode været til stor gavn for Lokale- og Anlægsfonden, som årligt uddeler ca. 80 mio. kr. i form af tipsmidler og afkast af fondens grundkapital til støtte af byggeri inden for idræt og kultur- og fritidsområdet.
 
Yderligere information om Lokale- og Anlægsfonden kan læses på www.loa-fonden.dk.

Kulturminister Carina Christensen udtaler:

”Lokale og Anlægsfonden sikrer, at vi til stadighed får udviklet vores byggeri på kultur- og fritidsområdet. Hans Toft har ydet en stor indsats i arbejdet med den fortsatte udvikling af fondens strategi og visioner. Idrætten er flyttet ud i byens rum, og det glæder mig, at fonden prioriterer, at flere danskere får muligheder for idrætsaktiviteter netop her. Jeg ser frem til fondens kommende aktiviteter og nye initiativer under Hans Tofts kyndige ledelse.”
 
Hans Toft er advokat og har varetaget en lang række tillidshverv i såvel den private som offentlige sektor. Senest er Hans Toft blevet udpeget til formand for Elitefacilitetsudvalget.  Som borgmester i Gentofte Kommune har han ikke mindst engageret sig dybt i skole- og fritidsområdet. 

Yderligere oplysninger

Pressechef Martin Skovmand, Kulturministeriet, tlf.: 33 92 35 98
Kontorchef, Bente Skovgaard Kristensen, Kulturministeriet, tlf.: 33 92 35 68