"Historiens dag" bliver en leg i april

Også i 2006 har regeringen valgt at udpege en særlig dag, hvor alle bliver indbudt til fælles oplevelser i den danske kulturarv. Historiens Dag 2006 bliver 30. april – og emnet er: Børns Leg i Historien.

Kulturminister Brian Mikkelsen har netop sikret sig opbakning fra Folketingets Finansudvalg til at bruge 1,6 mio. kr. fra tips- og lottomidlerne til Historiens Dag. Samtidig fik ministeren tilsagn om bevillinger til Historiens Dag for de næste tre år.

”Interessen for vores fælles kulturarv vokser stærkt i disse år, og den interesse vil regeringen tilgodese og styrke. Vi har gjort bevaring og formidling af kulturarven til et indsatsområde i kulturpolitikken. Til denne indsats hører ”Historiens Dag”, som jeg betragter som en festdag for kulturarven. En dag, hvor vi er sammen om kulturarven, glæder os over den, og bruger den til visioner for fremtiden”, siger Brian Mikkelsen.

I 2005 var der ikke et tema for Historiens Dag. Det bliver der i 2006 for at få en skarpere profil på dagen. Emnet ”Børns Leg i Historien” er valgt både for at understrege Historiens Dag som en familiedag for alle generationer  - og for at gøre historiens mere synlig for børn og unge. 

”Man skal ikke være ret gammel, før man har oplevet, at nogle af ens barndomslege næsten er gået i glemmebogen, mens andre ser ud til at være evigt unge. Der må være masser af muligheder for at vise historien i legens lys. En udvikling, der ligesom så meget andet nærmest går fra småsten til avancerede computere. Jeg håber, at mange aspekter af legens historie må blive belyst, men først og fremmest håber jeg, at mange benytter muligheden for at lege sig igennem Historiens Dag,” siger Brian Mikkelsen.

Historiens Dag blev første gang afholdt i maj i år, da ca. 40.000 danskere deltog i flere end 650 arrangementer landet over. Kulturarvsstyrelsen skal igen koordinere projektet, der skal være et bredt samarbejde medlem alle slags kulturarvsinstitutioner, museer, arkiver, biblioteker og lokale foreninger.

Alle kan tilmelde projekter til Historiens Dag. Få nærmere oplysninger på Kulturarvsstyrelsens hjemmeside www.kulturarv.dk. Her vil senere komme en samlet oversigt over arrangementer.

Yderligere oplysninger:

Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf. 33 92 35 98