Historiens dag sætter fokus på børn og industriarven 2007

Temaet for Historiens Dag 2007 bliver børn i industrihistorien. Dagen skal til næste år holdes søndag den 3. juni.

Kulturminister Brian Mikkelsen har valgt temaet, fordi der i forvejen bliver sat fokus på den danske industrihistorie næste år. En række danske museer og forskningsinstitutioner har udpeget 2007 til Industrikulturens År og planlægger en bred vifte af aktiviteter om emnet. Dermed kommer Historiens Dag til at supplere og skabe yderligere opmærksomhed om de store arrangementer og udstillinger om industriarven.
 
”Der er sat mange ambitiøse og flotte planer i gang, der skal give danskerne en oplevelse af vores industrihistorie fra mange vinkler. Jeg synes, det er naturligt, at Historiens Dag bakker op om det flotte projekt,” siger kulturminister Brian Mikkelsen.
 
Historiens Dag er tænkt som en festdag for kulturarven. Den har især sat fokus på børnene og deres forhold til kulturarv – og det skal også gælde i 2007, mener Brian Mikkelsen:
 
”Industritemaet giver masser af muligheder for aktiviteter for børn og deres voksne. Mange kommer måske umiddelbart kun til at forbinde industri med børnearbejde og elendige arbejdsvilkår, men realiteten er jo, at industrialiseringen også for børn kom til at betyde velstand og velfærd. Desuden er det en periode fyldt med Damp og Diesel, Tandbånd og Samlehjul, så der er også en masse af mekanik, der vil kunne få børn til at spærre øjnene op. Hvis det så oven i købet sker sammen med en ”olde”, som kan supplere med førstehåndsindtryk, kan det blive til mange store oplevelser.”
 
Historiens Dag blev indstiftet af kulturministeren for to år siden og har været holdt to gange – begge gange har omkring 45.000 børn og voksne deltaget. Kulturarvsstyrelsen har ansvaret for den overordnede styring og koordinering af Historiens Dag.
 
Se nærmere om Historiens Dag på www.historiensdag.dk