HØJ STØTTE TIL DANSK ELITEIDRÆT

Rambøll har gennemført en undersøgelse for Kulturministeriet, som sammenligner forskellige landes indsats inden for eliteidræt.

Rapporten fokuserer på eliteidrætsorganisationerne i Danmark, Sverige, Norge, Finland, Schweiz og New Zealand. Den ser endvidere specifikt på badminton, roning, sejlsport, banecykling og svømning.
 
Det fremgår af rapporten, at Danmark er godt med, når man ser på Team Danmarks økonomi i forhold søsterorganisationerne i andre lande. Af de undersøgte lande har Team Danmark det næststørste budget. Uanset om man måler på absolutte tal, i forhold til befolkningstal eller BNP, har Team Danmark flere penge til rådighed end organisationerne i de andre nordiske lande. På resultatsiden ligger Danmark stabilt og midt i feltet.
 
Undersøgelsen viser, at mange faktorer afgør, om en atlet bliver topatlet. Det handler  om atletens egne forudsætninger, familiens opbakning, en professionel og motiverende indsats fra træner, klub, forbund, faciliteter, støtte fra Team Danmark mv. Rapporten konkluderer, at der ikke kan påvises en sammenhæng mellem de penge, eliteidrætten får, og dens internationale resultater. Denne konklusion svarer til erfaringerne fra andre lande. 
 
Kulturminister Carina Christensen siger:
”Jeg glæder mig over, at vi nu har fået rapporten, som sammenligner eliteidrætsindsatsen i seks lande. Nu vil vi selvfølgelig studere den grundigt og også se på forbedringsmuligheder i Danmark og forhold fra andre lande, som vi kan lade os inspirere af.
 
Jeg har noteret mig, at Danmark ifølge rapporten ligger i den gode ende af skalaen i den internationale sammenligning – både når det gælder støtte til eliteidrætsorganisationer og internationale topplaceringer ved OL. 
 
Selv om rapporten ikke påviser en sammenhæng mellem støtten til eliteidrætsorganisationerne og de internationale resultater, er jeg stolt af, at vi i Danmark har en høj og stabil støtte til Team Danmark. En støtte, som vi endda har forhøjet med 10 mio. kr. årligt i 2008-2011 til talentudvikling. Selvom Team Danmark – ligesom alle andre modtagere af overskuddet fra Danske Spil – er ramt af nedgangen i Danske Spils overskud, mener jeg fortsat, at vi har et  højt støtteniveau. Jeg er glad for, at rapporten også indeholder et fremadrettet perspektiv med forslag, som Team Danmark og vi politikere kan arbejde videre med.”

Se faktablad og hent rapporten i sin helhed

Yderligere oplysninger:
Afdelingschef Steen Kyed, Kulturministeriet, tlf.: 33 92 98 21
Pressechef Martin Skovmand, Kulturministeriet, tlf.: 24 69 64 21