Højskolerne skal miljø- og energiforbedres

Alle højskoler kan nu søge om tilskud til at skabe miljø- og energiforbedringer på skolernes bygninger.

Kulturminister Mette Bock siger:

”Det er en vigtig samfundsmæssig opgave at begrænse energiforbruget alle steder i Danmark, og det gælder også de danske folkehøjskoler. Men det er også vigtigt, at højskolerne på sigt får mulighed for at reducere deres driftsomkostninger på energiområdet mest muligt, og derfor sætter vi fokus på besparelser på skolernes elforbrug. Miljø- og energiforbedringerne har en kort tilbagebetalingstid i forhold til investeringen, så vi håber, at højskolerne vil benytte sig af denne mulighed. Alle projekter, der har el-besparelser som mål, kan komme i betragtning til at få tilskud fra puljen.”

Baggrund 

Kulturministeriet ønsker at motivere folkehøjskolerne til at igangsætte miljø- og energi-forbedringer på skolernes bygninger. Derfor frigives der nu en pulje på i alt 3 mio. kr. til formålet. Puljen fordeles til højskolerne, der hver modtager 45.000 kr., hvis de kan dokumentere udgifter afholdt til miljø- og energiforbedringer inden for el-området. Hvis enkelte skoler undlader at ansøge midler fra puljen, vil de resterende midler blive fordelt til de skoler, der har ansøgt.

Forbedringerne skal være gennemført inden den 1. april 2018, hvorefter skolernes mulighed for at få tilskud bortfalder.  

Læs mere om Miljø- og energipuljen her

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16