Høring af bekendtgørelse om fremme af integritet i idrætten

Kulturministeriet sender ændringer af bekendtgørelse om fremme af integritet i idrætten i høring.

Udkastet til den nye bekendtgørelse indeholder følgende ændringer i forhold til den nugældende bekendtgørelse nr. 1466 af 11. december 2017:

  • Mulighed for at de samarbejdsaftaler, som Anti Doping Danmark indgår, skal omfatte dopinglisten (§ 1, stk. 2) 
  • Afskaffelse af ministerens godkendelse af samarbejdsaftalerne (§3 stk. 4)  
  • Dopingsanktioner indbringes for DIF's Højeste Appelinstans (§5) 
  • En opdatering af WADA’s dopingliste (bekendtgørelsens bilag 1). 
  • Sproglige korrekturrettelser af WADA's kodeks (bilag 2)
  • Se høringsmaterialet på høringsportalen

Se høringsmaterialet på høringsportalen.

Frist
Fristen for at indgive høringssvar til Kulturministeriet er den 11. december 2018.