Høring om det audiovisuelle område

Med grønbogen ”Forberedelse på en fuldt ud konvergeret audiovisuel verden: Vækst, kreativitet og værdier” lægger EU-Kommissionen op til en bred offentlig debat. Kulturministeriet opfordrer alle interesserede til at deltage i debatten og indsende eventuelle bemærkninger.

EU-Kommissionen har den 24. april 2013 offentliggjort grønbogen ”Forberedelse på en fuldt ud konvergeret audiovisuel verden: Vækst, kreativitet og værdier”. 

Afsættet for grønbogen er, at medier såsom fjernsynsforetagender, der udøver programvirksomhed, og internettet i stigende grad konvergerer. Med grønbogen ønsker Kommissionen at lægge op til en bred offentlig debat på europæisk niveau om konsekvenserne af udviklingen inden for det audiovisuelle medielandskab. 

Formålet med høringen

Kommissionens offentlige høring har til formål at klargøre, hvilken betydning konvergens i den audiovisuelle sektor har for bl.a. europæisk økonomisk vækst og nye forretningsmodeller, mediepluralisme, kulturel diversitet og forbrugerbeskyttelse, herunder beskyttelse af børn. 

I dag er traditionelt tv og tv-lignende on demand-tjenester underlagt EU-direktivet om audiovisuelle medietjenester. Direktivet fastsætter blandt andet regler om reklamer, fremme af europæiske audiovisuelle produktioner og beskyttelse af mindreårige.

Høringen over grønbogen vil kunne danne grundlag for kommende drøftelser i EU-regi af mulige politiske reaktioner, herunder evt. tiltag af reguleringsmæssig karakter. 

Yderligere information

Hent grønbogen (PDF) 

Kulturministeriet er ved at foretage en national høring. Eventuelle bemærkninger til grønbogen kan fremsendes til kum@kum.dk senest den 7. juni 2013

Kulturministeriets høringsbrev (PDF) 

Kulturministeriets høringsliste (PDF) 

Der kan indsendes høringssvar til EU-Kommissionen frem til den 31. august 2013. Hent oplysninger om proceduren for indsendelse af høringssvar på Kommissionens hjemmeside

Kulturministeriet modtager gerne en kopi af eventuelle høringssvar - send det pr. mail