Høring om forslag om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Kulturministeriet har sendt udkast til forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed i høring.

Med lovforslaget forbydes fremme af terror i programvirksomheden. Der henvises til lovforslagets bemærkninger for yderligere uddybning heraf.

Frist for afgivelse af bemærkninger til lovforslaget er senest mandag den 8. oktober 2012 klokken 10.00. Bemærkningerne bedes sendt elektronisk til tro@kum.dk med kopi til kum@kum.dk.

 

Se høringsmaterialet på Høringsportalen