Høring om forslag til ændring af Folkeuniversitetets struktur

Ny struktur for folkeuniversitetsvirksomheden i Danmark.

Kulturministeriet har i dag sendt forslag til lov om ændring af folkeoplysningsloven samt tilhørende bekendtgørelse i høring. Lovforslaget lægger op til en ændring af Folkeuniversitetets nuværende struktur med afsæt i ”Rapport om Folkeuniversitetets struktur”. Rapporten er blevet udarbejdet i perioden april-juni 2017 af en af kulturministeren nedsat arbejdsgruppe. Der henvises til høringsmaterialet samt lovforslagets bemærkninger for en yderligere uddybning.

Fristen for at indgive høringssvar til Kulturministeriet er mandag den 4. september 2017.

Hent høringen på Høringsportalen 

Hent arbejdsgruppens rapport om Folkeuniversitetets fremtidige struktur (pdf)