Høring om nye regler om Bladpuljen

Som led i omlægningen af mediestøtten ændres bekendtgørelsen om tilskud til ideelle foreningers blade.

Kulturstyrelsen har i dag sendt bekendtgørelse om støtte til ideelle foreningers blade i høring. Formålet med tilskudsordningen er at støtte udgivere af blade og tidsskrifter, som på ideelt grundlag bidrager til demokratisk debat, kulturel og samfundsmæssig oplysning og fremme af foreningslivet. 

Den primære ændring i forhold til de gældende regler består i, at der indføres et tilskudsloft på 750.000 kr. pr. titel, så midlerne fordeles bredere. Samtidig indføres en titelbundgrænse på 5.000 kr. for at undgå, at midlerne fordeles i for små portioner. Disse ændringer blev besluttet med aftalen om den fremtidige mediestøtte, der blev indgået mellem regeringen og Enhedslisten den 18. januar 2013.

Læs mere om aftalen

Fristen for at indgive høringssvar til Kulturstyrelsen er fredag den 9. august 2013 kl. 12.00. 

Se mere om høringen, og find høringsmaterialet på Kulturstyrelsens hjemmeside