Høring om Statens Arkiver

Folketingets Kulturudvalg og kulturministeren holder den 22. oktober 2002, kl. 13.00 – 17.00 en høring om fremtidsperspektiver for Statens Arkiver. Høringen foregår på Rigsarkivet, Rigsdagsgården 9, i foredragssalen.

Formålet med høringen er at få belyst de udfordringer, der trænger sig på for Statens Arkiver med hensyn til funktioner, struktur og behov. Som det fremgår af programmet, vil indbudte oplægsholdere belyse emnet ud fra forskellige synsvinkler kombineret med spørgsmål fra de politiske ordførere, spørgsmål fra deltagerne og debat.

Høringen vil være åben for offentligheden, herunder pressen.

Er du interesseret i at deltage i høringen, skal du tilmelde dig på forhånd, da antallet af pladser er begrænset og pladserne fordeles i den rækkefølge, som vi modtager tilmeldingerne.

Tilmelding bedes rettet til Gitte Ravn Jensen, Folketinget, tlf. 33 37 55 66.

Tilmeldingsfrist er onsdag den 16. oktober 2002.

Eventuelle spørgsmål til høringen kan rettes til Kulturudvalgets formand, Kim Andersen på tlf. 20 45 28 45 eller på tlf. 33 37 45 09.